2931

Divers


Dénomination : 2931
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 811.820.516

Publication

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 24.06.2014 14211-0154-012
15/07/2014
(M\ Mo.:IPDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECH1BANKvan KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

04 JULI 2014

Griffie

*14136588*

iII

t II

Ondernerningsnr : 0811.820.516

Benaming (voluit): 2931

(verkort)

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: VValenstraat 598 2 - 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Wijziging maatschappelijke zetel

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 22/04/2014

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar de Walenstraat 59 B bus 6 te Hasselt.

Konings Ties

Zaakvoerder

Bijlagen tril-hetBeigis-ch-Staictsblad---t5107i201-4--- -Annexesrtiu-Mmnteur b-lg

Op de laatste ico aarn ri tioediftigheid--v-arddirifiCiriehternd notaris he1ijn de-i5IrSo(6)ri(a) --

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening.

17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 12.07.2013 13301-0531-011
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 05.07.2011 11261-0308-011
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 09.07.2010 10290-0027-012

Coordonnées
2931

Adresse
Zetel: VValenstraat 598 2 - 3500 Hasselt

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande