3.Z

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3.Z
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 477.701.838

Publication

20/06/2014
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

JUNI 2014

Griffa Rechtbank van Koophandel te Leuven.

Griffie

hiod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

..41.11.0111.1111MWM.11" " " " " " " .Nremotemomm.e

EnGCLEGD

111,11,Ij1,1,111 9111111111

II

--

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477.701.838

Benaming

(voluit) r 3.Z

(verkort):

Rechtvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Mechelsevest 20 bus 102, 3000 Leuven (volledig adres)

Onderwerp akte: Adreswijziging

Proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering met betrekking tot de adreswijziging.

Vandaag, 23 mei 2014, heeft de bijzondere algemene vergadering van 3 Z BVBA plaats gehad ten maatschappelijke zetel om 18 h.

De vergadering werd geopend onder voorzitterschap van dhr, Gielen Stefan.

Agendapunt: het overbrengen van de maatschappelijke zetel van Mechelsevest 20 bus 102, 3000 Leuven naar Zandstraat 138, 3945 Ham (Kwaadmechelen) met ingang van 15 juni 2014.

Het agendapunt werd met geheelheid van stemmen aanvaard door de aanwezigen.

Tegenwoordig proces-verbaal is opgesteld, gelezen, goedgekeurd en ondertekend door zaakvoerder voor akkoord

GIELEN Stefan zaakvoerder

02/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 25.10.2013, NGL 23.12.2013 13700-0279-016
15/10/2013
IIl lIIl lOi llll II I i I llJi (I lit

*131565098

Abd Woed 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergeiegc ter grrftre der

RechtbanK van Korlanci,ET, 2013 ~e Leuvers. de

DE GRIFFIER

Griffie

~~t!.ti- !

Ondernemingsnr : 0477.701.838

Benaming

(voluit) : 3.Z

" (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mechelsevest 20 bus 102, 3000 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte : Schrapping bijzondere volmacht

Proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering met betrekking tot de wijziging van de statuten.

De bijzondere algemene vergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel, per 18 september 2013:

In aanwezigheid van de enige aandeelhouder en tevens zaakvoerder dhr Gielen Stefan. Beslist wordt met ingang van heden punt '7 van de slotverklaring van de oprichtingsakte te schrappen. De bevoegdheid van mevrouw Laeremans Anne-Marie als bijzondere gevolmachtigde neemt hierbij een einde per 18 september 2013.

Met de afhandeling van dit agendapunt wordt de bijzondere algemene vergadering gesloten.

Proces verbaal wordt opgemaakt door de zaakvoerder.

Gieten Stefan

Zaakvoerder

Handtekening

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

IIl lIIl lOi llll II I i I llJi (I lit

*131565098

Abd Woed 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergeiegc ter grrftre der

RechtbanK van Korlanci,ET, 2013 ~e Leuvers. de

DE GRIFFIER

Griffie

~~t!.ti- !

Ondernemingsnr : 0477.701.838

Benaming

(voluit) : 3.Z

" (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mechelsevest 20 bus 102, 3000 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte : Schrapping bijzondere volmacht

Proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering met betrekking tot de wijziging van de statuten.

De bijzondere algemene vergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel, per 18 september 2013:

In aanwezigheid van de enige aandeelhouder en tevens zaakvoerder dhr Gielen Stefan. Beslist wordt met ingang van heden punt '7 van de slotverklaring van de oprichtingsakte te schrappen. De bevoegdheid van mevrouw Laeremans Anne-Marie als bijzondere gevolmachtigde neemt hierbij een einde per 18 september 2013.

Met de afhandeling van dit agendapunt wordt de bijzondere algemene vergadering gesloten.

Proces verbaal wordt opgemaakt door de zaakvoerder.

Gieten Stefan

Zaakvoerder

Handtekening

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/05/2013 : LE108990
31/12/2012 : LE108990
31/10/2012 : LE108990
03/01/2011 : LE108990
22/02/2010 : LE108990
24/03/2009 : LE108990
17/04/2008 : LE108990
19/12/2006 : LE108990
07/12/2005 : LE108990
23/12/2004 : LE108990
05/12/2003 : LE108990
08/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 30.10.2015, NGL 29.11.2015 15680-0154-015

Coordonnées
3.Z

Adresse
ZANDSTRAAT 138 3945 KWAADMECHELEN

Code postal : 3945
Localité : Kwaadmechelen
Commune : HAM
Province : Limbourg
Région : Région flamande