3D-TEC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3D-TEC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 824.041.625

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 06.12.2013, NGL 27.06.2014 14232-0549-015
23/07/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
06/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.12.2012, NGL 28.02.2013 13055-0004-012
22/11/2012
Voor-

behoudi

aan ho'

$Ctgisc

Staatsbl.

MOD 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111111111111111

*12189187*

ui

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 g -11- 2012 He9~-~i'

Ondernerningsnr.: 0824041625

Benaming (voluit) : 3D-TEC

(verkort)

Rechtsvoren : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : HYACINTENLAAN 18 - 3583 PAAL-BERINGEN

(volledig adres)

Onderwerpfen) akte ; ONTSLAG ZAAKVOERDER

INGEVOLGE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP 27 SEPTEMBER 2012 WERD BESLIST OM HET ONTSLAG VAN DE HEER WOUTER LEMMENS, WONENDE TE SCHOOTSTRAAT 165, 3550 HEUSDEN-ZOLDER ALS ZAAKVOERDER VANAF 28 SEPTEMBER 2012 TE AANVAARDEN.

FRITSCHE DAVY

ZAAKVOERDER

Op de iaatsie biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

01/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.12.2011, NGL 22.02.2012 12045-0089-012
17/02/2012
Mptl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

0 6 FEB. 2012

te HASET~ie

illitilt1111111(1)11111111111111

Ondernemingsar : 0824.041.625 Benaming

(voluit) : 3D-TEC

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : HEUVELSTRAAT 22, 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

INGEVOLGE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TEN MAATSCHAPPELIJKE' ZETEL OP 31 DECEMBER 2011 WERD BESLIST OM DE WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,

NAAR HYACINTENLAAN 18, 3583 PAAL-BERINGEN VANAF 1 JANUARI 2012 TE AANVAARDEN.

ZAAKVOERDER

FRITSCHE DAVY

Op de laatste bfz van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.12.2010, NGL 28.02.2011 11051-0068-012
27/09/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
3D-TEC

Adresse
HYACINTENLAAN 18 3583 PAAL

Code postal : 3583
Localité : Paal
Commune : BERINGEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande