@SK

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : @SK
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 896.291.678

Publication

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 28.06.2013 13225-0211-017
28/06/2013
- " - " --,~..--.-" ..,.-e

RbdWerd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktest 1411101 Rechtbank van koophandel

30 89 19 JUNI 2013

te HASSELT

Griffie

Ondememingsnr : 0896291678

Benaming

(voluit) : Q[7sk

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Geneikenstraat 26, 3560 Lummen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 27/05/2013:

Het ontslag van Segers Filip, wonende te Maasmechelen, Weg naar Zutendaal 54, als zaakvoerder,, ingediend per 1 februari 2012, wordt aanvaard per 01 februari 2012. De heer Segers krijgt kwijting voor zijn,

mandaat voor de periode van 1 januari tot en met 2 januari 2012.

Jan De Wachter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.07.2012, NGL 20.07.2012 12309-0064-015
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 15.06.2011 11170-0588-014
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 25.06.2010 10211-0501-013
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 04.06.2009 09183-0256-015
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.05.2015, NGL 16.07.2015 15330-0009-014
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.05.2016, NGL 30.08.2016 16543-0523-014

Coordonnées
@SK

Adresse
GENEIKENSTRAAT 26 3560 LUMMEN

Code postal : 3560
Localité : LUMMEN
Commune : LUMMEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande