A & H CONSULTANCY

Vennootschap Onder Firma


Dénomination : A & H CONSULTANCY
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 810.853.484

Publication

10/07/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
05/03/2014 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
13/11/2012
Voorbehouder aan het Belgisch Staatsbias

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Motl word 11.1

irici411. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0810.853.484

Benaming

(voluit) : A& H Consultancy

(verkort)

Rechtsvorm : vennootschap onder firma

Zetel : Weg naar opoeteren 126 3660 opglabeek

(volledig adres)

Onderwerp akte ; zetelverplaatsing

Bij beslissing van de zaakvoeder dd 30/10/2012 blijkt dat de zetel verplaatst werd naar Koningin Astridlaan 5011 kamer 6 te 3680 Maaseik

get

Azize N

zaakvoerder

I111111*1111!1111111A111111111

Neergelegd ter grutte der rechtbank y. koophandel te TONGEREN

3 1 -10- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/09/2012
L i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

0 7 -09- 2012

De Hoottgriffier, Griffie

ImYI1~Y1~II~IW~Y~I* YI

+12156020

bel

Be Sta

Benaming : A & H CONSULTANCY

Rechtsvorm : Vennootschap onder Firma

Zetel : Weg naar Opoeteren 126 - 3660 Opglabbeek

Ondernemingsnr : 0810853484

Voorwerp akte : Overdracht aandelen - kennisgeving

In de overeenkomst van 09/05/2011 werd overeengekomen dat vanaf 9 mei 2011 50 aandelen in het bezit van Henkens Rik (NN 810407-189-69) werden overgedragen aan Naaira Azize (NN 810426-011-65) wonende te 3660 Opglabbeek, Weg naar Opoeteren 126.

$ijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

HENKENS RIK

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/06/2011


Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte"11087267"

Ondernemingsnr : 0 g 1 0. 8 5 3" 4 8 6

Benaming

(voluit) : A & H Consultancy

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Zetel : Weg naar Opoeteren 126 3660 Opglabbeek

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

In de bijzondere algemene vergadering van 13 mei 2011 wordt door de aandeelhouders met meerderheid van de stemmen beslist datAzize Naaim met nationaal nummer 810426-011.65 benoemd wordt als zaakvoerder en dat Henkens Rik met nationaal nummer 810407-189.69 ontslag neemt als zaakvoerder met onmiddellijke ingang.

Voor akkoord, Voor akkoord,

Azize Naaira Henkens Rik

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

TEUR 3E1 _GE

[RECTION

1-08- 20;

~ E~ G BESTUVFi'Bla4C

Neergelegd ter griffie der

2 7 -05- 2011

De Hoofdgriffier, Griffie

MON

0

echtbank v . koophandel te TON

GEREN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
A & H CONSULTANCY

Adresse
KONINGIN ASTRIDLAAN 50, BUS 1 KAMER 6 3680 MAASEIK

Code postal : 3680
Localité : MAASEIK
Commune : MAASEIK
Province : Limbourg
Région : Région flamande