A & R WEEKEND

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & R WEEKEND
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 459.941.831

Publication

18/02/2014
Mod POF 11.1

tnq

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblar

IIIIII

*14044877*

f j`, w' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 7 -02- 2014

HASSEE. iffle

Ondernemingsnr : Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

0459.941.831

MALOMGRE FASHION

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : KERKSTRAAT 25, 3920 Lommel, Belgi

(volledig adres)

Onderwerp(enl akte :Zetelverplaatsing bij beslissing zaakvoerders

Tekst :

BIJ BESLISSING VAN DE ZAAKVOERDER WORDT DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

VANAF HEDEN OVERGEPLAATST NAAR :

OUDELEEUWENRUI 12

2000 ANTWERPEN

dd. 28/11/2013

Malomgr Ann

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanighed van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(ert)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/12/2013
Mod ADF 11.1

(_rijft f , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I~~III~IIII~IIIIVYIII

*13193930

Ondernetningsnr : 0459.941,831

Benaming (voluit) : MALOMGRE FASH ION

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : KERKSTRAAT 25, 3920 Lommel, Belgi

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :ONTSLAGEN EN BENOEMIGEN

Tekst

TIJDENS DE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN 30 SEPTEMBER 2013 WERD HET ONTSLAG ALS ZAAKVOERDER VAN DE HEER ROBBY VERACHTEN AANVAARD.

HEM WORDT KWIJTING VERLEEND VOOR DE UITOEFENING VAN ZIJN MANDAATTI]DENS HET HUIDIGE BOEKJAAR.

GETEKEND

ANN MALOMGRE

ZAAKVOERDER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtbank van koophandel

12 DEC, 2013

te HASSELT

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 01.07.2013, NGL 13.08.2013 13425-0082-016
02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.01.2012, GGK 01.07.2012, NGL 27.09.2012 12584-0590-017
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2011, GGK 01.07.2011, NGL 30.08.2011 11489-0046-018
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.01.2010, GGK 01.07.2010, NGL 02.07.2010 10264-0575-018
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.01.2009, GGK 30.06.2009, NGL 29.09.2009 09789-0270-019
11/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.01.2008, GGK 15.07.2008, NGL 29.08.2008 08656-0245-021
08/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.01.2007, GGK 17.07.2007, NGL 31.07.2007 07504-0049-021
07/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 31.07.2006 06559-0242-020
30/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.06.2005, NGL 28.09.2005 05736-2082-015
15/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 01.06.2004, NGL 11.06.2004 04244-4089-015
30/06/2003 : TU081407
24/08/2002 : TU081407
13/07/2000 : HA094393

Coordonnées
A & R WEEKEND

Adresse
KERKSTRAAT 25 3920 LOMMEL

Code postal : 3920
Localité : LOMMEL
Commune : LOMMEL
Province : Limbourg
Région : Région flamande