A.D.-PRODUCTS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A.D.-PRODUCTS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 436.918.979

Publication

01/10/2013
Mod 2.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophcnde!

20 SEP, 2013

te HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0436.918.979

Benaming

(voluit) : AD PRODUCTS

Rechtsvoren : N.V.

Zetel : Centrum-Zuid 3041 - B-3530 Houthalen-Helchteren

Onderwerp akte : Herbenoeming Raad van Bestuur

Blijkens proces-verbaal der algemene vergadering d.d. 31 mei 2013 werd met algemeenheid van stemmen

beslist te herbenoemen als bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar tot de algemene vergadering

van 2019:

- de heer PEETERMANS Marc, Pipelstraat 22, B-3800 Sint-Truiden

- de heer PEETERMANS Rudi, Groenstraat 39, B-3800 Sint-Truiden

- NV AD 2010 met maat schappelijke zetel te Centrum Zuid 3041, B-3530 Houthalen-Helchteren met als

vaste vertegenwoordiger: de heer PEETERMANS Marc

Blijkens proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 31 mei 2013 blijkt de herbenoeming voor een periode van zes (6) jaar tot 2019 als gedelegeerd bestuurder:

- de heer PEETERMANS Marc, Pipelstraat 22, B-3800 Sint-Truiden

Opgemaakt te Houthalen-Helchteren op 31 mei 2013.

PEETERMANS Marc

gedelegeerd bestuurder

Suu

Op de laatste blz. ven Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 30.08.2013 13551-0435-019
31/12/2012 : HA072652
10/09/2012 : HA072652
09/09/2011 : HA072652
07/07/2010 : HA072652
14/08/2009 : HA072652
25/02/2009 : HA072652
04/08/2008 : HA072652
10/09/2007 : HA072652
01/07/2005 : HA072652
05/07/2004 : HA072652
14/01/2004 : HA072652
10/07/2003 : HA072652
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 31.08.2015 15552-0110-018
29/12/2001 : HA072652
28/06/2001 : HA072652
13/07/2000 : HA072652
22/05/1992 : HA72652
01/04/1989 : HA72652

Coordonnées
A.D.-PRODUCTS

Adresse
CENTRUM-ZUID 3041 3530 HOUTHALEN

Code postal : 3530
Localité : Houthalen
Commune : HOUTHALEN-HELCHTEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande