A.L. NULENS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.L. NULENS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 859.881.343

Publication

23/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.09.2013, NGL 16.10.2013 13632-0380-013
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 22.10.2012 12615-0131-013
25/02/2015
Mal Mal 11,1

2~~..'~,w.

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111111111111

br

E St

Ondernemingsnr : 0859.881.343

Benaming

(voluit) : A.L. NULENS

(verkort) :

t J [rgeteid ter griffie dar recktbank koophandel Antwerpen, afd Tongeren

1 3 -02-

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Maaseikersteenweg 231 te 3620 Lanaken

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Blijkens de notulen van de Beslissing van de Zaakvoerder dd. 23 januari 2015 werd beslist om,

met ingang van 1 januari 2015, de maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel van de vennootschap

te verplaatsen.

van: 3620 Lanaken, Maaseikersteenweg 231

naar: 3690 Zutendaal, Vonderstraat 5.1 bus 2

Getekend, Luc Nulens, zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 20.07.2011 11310-0483-014
16/02/2011 : TGA013345
06/07/2010 : TGA013345
18/08/2009 : TGA013345
02/07/2008 : TGA013345
12/07/2007 : TGA013345
07/07/2006 : TGA013345
20/07/2005 : TGA013345
06/07/2004 : TGA013345
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 29.07.2015 15370-0163-013
25/03/2003 : TGA013345

Coordonnées
A.L. NULENS

Adresse
VONDERSTRAAT 5.1, BUS 2 3690 ZUTENDAAL

Code postal : 3690
Localité : ZUTENDAAL
Commune : ZUTENDAAL
Province : Limbourg
Région : Région flamande