A.M. BETON

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.M. BETON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 885.943.560

Publication

31/10/2012


(D g\ Moa 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopiena neerlegging ter griffie van de akte

RECHTOANK VAN KCOPNAN2EI.

22 UKT, 20i2

HASSEL1

i D II RI I NIIIIIII I

"12179290*

Griffie

Ondernemingsnr : 0885.943.560

Benaming

(voluit) : A.M. BETON

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : AALSTERWEG 54, 3800 SINT-TRUIDEN

Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER

TIJDENS DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING , GEHOUDEN OP 01/01/2012 TEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL; WORDT VOLGENDE BESLISSING GENOMEN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN:

-BIJKOMEND ZAAKVOERDER BECHET MARC GEBOREN TE DINANT OP ZEVENTIEN SEPTEMBER NEGENTIENHONDERD ZESENZESTIG (NN 66.09.17.099.64) VANAF 1/112012

GETEKEND DOOR ALLE PARTIJEN

BECHET MARC OANCEA ALEXANDRU

ZAAKVOERDER ZAAKVOERDER

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de reohtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 27.09.2012 12597-0270-010
27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 20.07.2011 11324-0352-010
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 22.07.2010 10332-0328-010
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 24.07.2009 09474-0172-010
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.07.2008 08494-0035-008
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 26.08.2016 16500-0343-009

Coordonnées
A.M. BETON

Adresse
AALSTERWEG 54 3800 ST-TRUIDEN

Code postal : 3800
Localité : Aalst
Commune : SINT-TRUIDEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande