A.S.G. INVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A.S.G. INVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 466.069.756

Publication

05/05/2014 : TG086819
09/05/2014
Bijlagen bij- het Belgisch Staatsblad - 09/-05/2014--Annexes du Moniteur belge

Mad Wad 71.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'-ter

. a

riffle der rechtbank

MiltUR118111

Ondernemingsar : 0466.069.756 Benaming

(verkort)

ASG INVEST

Imphandl Antwerpen, a d. Tongeren

28 qh- 20111

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Mondeolaan 6 te 3600 Genk

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 25 april 2014 werd beslist om te herbenoemen als bestuurder voor een periode van drie jaar, hun mandaat eindigt op de jaarvergadering van 2017:

" NV STRABAG BENELUX, met zetel te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 37, vertegenwoordigd door mevrouw Hilde WOUTERS, vaste vertegenwoordiger,

" NV STRABAG BELGIUM, met zetel te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 37,

vertegenwoordigd door de heer C. VERMEER, vaste vertegenwoordiger,

" de heer Dominique VERVECKEN, wonende te 3668 As, Smispoelstraat 33,

" de heer Walter VAN DENBERGHE, wonende te 3080 Tervuren, Oudergemse weg 50.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

Getekend, Dominique VERVECKEN, bestuurder.

Getekend, voor NV STRABAG BENELUX, bestuurder,

Hilde WOUTERS, vaste vertegenwoordiger.

Op de laatste h12 Iran Luwk B veredelden Recto Naam en hoedanigheid van de ir rslrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}rr(en} bevoegd de rechtspersoon tere aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Nlaarn en handtekening

11/02/2014 : TG086819
15/07/2013 : TG086819
23/10/2012 : TG086819
31/05/2012 : TG086819
24/06/2011 : TG086819
06/05/2011 : TG086819
11/04/2011 : TG086819
11/05/2010 : TG086819
08/06/2009 : TG086819
14/05/2009 : TG086819
05/09/2008 : TG086819
16/06/2008 : TG086819
04/06/2007 : TG086819
15/05/2007 : TG086819
05/07/2006 : TG086819
11/07/2005 : TG086819
10/06/2005 : TG086819
03/03/2005 : TG086819
22/02/2005 : TG086819
09/07/2004 : TG086819
05/07/2004 : TG086819
11/12/2003 : TG086819
03/07/2003 : TG086819
12/07/2001 : TG086819
13/09/2000 : TG086819
11/07/2000 : TG086819
08/12/2015 : TG086819
26/06/2018 : TG086819

Coordonnées
A.S.G. INVEST

Adresse
MONDEOLAAN 6 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande