A.W.B. SCHOTS

NV


Dénomination : A.W.B. SCHOTS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 461.844.120

Publication

05/06/2014
modWord 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

R2CI-iT3ANK van RC:PHAN

te ANTWERPEN

26 MEI 20.14

zatileAssce

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ui

*14112525*

Ondernemingsnr 0461844120

Benaming

(voluit) ; A.W.B. SCHOTS

(verkort) :

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel LIEBROEKSTRAAT 69, 3545 HALEN

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag, dcharge en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders

Het blijkt uit het P.V. van de bijzondere algemene vergadering dd. 30.04.2014 dat de volgende beslissingen werden genomen:

- ontslag en dcharge aan de huidige bestuurders met ingang vanaf 01.06.2014;

- benoeming ais nieuwe bestuurders en gedelegeerd bestuurders van;

BVBA ECOSWEEPER, Liebroekstraat 69, 3545 HALEN, die aanwijst als vaste vertegenwoordiger

de heer SCHOTS Roeland, Meerhoutstraat 5, 3540 HERK-DE-STAD;

- BVBA JOSSA INVEST, Steenweg 75 bus A, 3440 ZOUTLEEUW, die aanwijst ais vaste vertegen-

woordiger de heer JOSSA Gert, Onze Lieve Vrouwstraat 100 bus 2, 3570 ALKEN,

die allen verklaren te aanvaarden voor een periode van zes jaar en dit met ingang vanaf 01.06,2014.

Aldus gedaan te Halen, 30 april 2014.

BVBA ECOSWEEPER, BVBA JOSSA INVEST,

gedelegeerd bestuurder, gedelegeerd bestuurder,

vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door

de heer Schots Roeland, de heer Jossa Gert,

zaakvoerder zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/02/2014 : HA097479
22/12/2014 : HA097479
07/02/2013 : HA097479
04/06/2012 : HA097479
04/04/2012 : HA097479
07/02/2012 : HA097479
09/03/2011 : HA097479
16/02/2010 : HA097479
09/02/2010 : HA097479
23/12/2008 : HA097479
31/03/2008 : HA097479
04/10/2007 : HA097479
03/11/2006 : HA097479
04/11/2005 : HA097479
04/10/2005 : HA097479
15/03/2005 : HA097479
03/11/2004 : HA097479
23/10/2003 : HA097479
01/10/2003 : HA097479
05/11/2002 : HA097479
02/04/1999 : HA097479

Coordonnées
A.W.B. SCHOTS

Adresse
LIEBROEKSTRAAT 69 3545 HALEN

Code postal : 3545
Localité : HALEN
Commune : HALEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande