ACCOUNTANTSKANTOOR ORENS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACCOUNTANTSKANTOOR ORENS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 414.983.816

Publication

25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 16.09.2013 13585-0103-009
30/01/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Iiuunsu11uiuoi au u 3~*uiAAiii

Ondernemingsnr : 0414.983.816

Benaming

(voluit) : Accountantkantoor Orens

(verkort) : Burgerlijke vennootschap o.v.v.

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lazarijstraat 36 bus 3.01 - 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder Buitengewone algemene vergadering van 1 december 2012.

Met algemeenheid van stemmen wordt het ontslag als zaakvoerder van de Heer Georges Orens, Lazarijstraat 36 bus 3.01, 3500 Hasselt, ingaande op 31 december 2012, aanvaard. Als nieuwe zaakvoerder wordt aangesteld, Mevrouw Jenny Frederix, Lazarijstraat 36 bus 3.01, 3500 Hasselt, ingaande op 31 december 2012,

Het mandaat van zaakvoerder is een onbezoldigd mandaat.

Opgemaakt te Hasselt, op 1 december 2012.

G. ORENS, J. FF.FDE UX

Zaakvoerder Zaakvoerder

415.041I6ANKVAN K

16 -01- 2013

HASSELT

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.07.2012, NGL 30.08.2012 12520-0551-009
22/03/2012 : HA047726
23/08/2011 : HA047726
31/08/2010 : HA047726
02/09/2009 : HA047726
16/09/2008 : HA047726
09/09/2008 : HA047726
06/02/2008 : HA047726
31/08/2007 : HA047726
04/09/2006 : HA047726
03/10/2005 : HA047726
08/10/2004 : HA047726
08/10/2003 : HA047726
08/01/2003 : HA047726
19/12/2001 : HA047726
01/03/2000 : HA047726
01/01/1993 : HA47726
19/01/1990 : HA47726
01/01/1986 : HA47726
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 05.06.2016, NGL 23.08.2016 16465-0021-010

Coordonnées
ACCOUNTANTSKANTOOR ORENS

Adresse
LAZARIJSTRAAT 36, BUS 301 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande