ACIDOM PRODUCTS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACIDOM PRODUCTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 431.901.012

Publication

17/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.12.2013, NGL 13.02.2014 14034-0451-014
13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 01.12.2014, NGL 08.01.2015 15005-0121-015
15/07/2013
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0431901012

Benaming

(voluit) : Acidom Products

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Bedrijfsweg 7, Industrieterrein Smeermaas, Loc. 4 314 te 3620 Lanaken (volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger

Op de buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 29 mei 2013 werd het volgende beslist: aanstelling als vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder Acidom Services met als maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Jan Van Eyckstraat de heer Marc Kuypers in de plaats van mevrouw Petra Kuypers.

Namens de vennootschap Acidom

Services Bvba, zaakvoerder en

hierbij vertegenwoordigd door

haar vaste vertegenwoordiger

De heer Marc Kuypers

Ii11,11119110!1J111111

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

II

Neergelegd ter griffie -der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

~ 4 -07- 2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik e vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/04/2013
Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod weid 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ICI

*13061104*

Ondernemingsnr : 0431901012

Benaming

(voluit) : Acidom Products

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Sint Laurentiusstraat 29 te 3620 Lanaken

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder wordt de maatschappelijke zetel verplaatst naar 3620 Lanaken, Bedrijfsweg 7, Industrieterrein Smeermaas, Loc. 4 314 en dit vanaf 22 maart 2013.

Lanaken, 22 maart 2013

Namens de vennootschap Acidom

Services Bvba, zaakvoerder en

hierbij vertegenwoordigd door

haar vaste vertegenwoordiger

Mevr. Kuypers Petra

Neergelegd ter griffie der

rechtbank v. koophandel te TONGEREN

0 a -04- 2013

De Hooidgrrffier, Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.12.2012, NGL 27.01.2013 13014-0586-013
16/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 05.12.2011, NGL 14.02.2012 12033-0168-014
23/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 06.12.2010, NGL 20.02.2011 11038-0386-013
22/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 07.12.2009, NGL 15.02.2010 10045-0246-013
23/10/2009 : TG062555
13/02/2009 : TG062555
31/01/2008 : TG062555
27/12/2006 : TG062555
21/03/2006 : TG062555
21/12/2005 : TG062555
27/12/2004 : TG062555
25/02/2004 : TG062555
12/12/2003 : TG062555
20/12/2002 : TG062555
16/12/2000 : TG062555
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 07.12.2015, NGL 21.12.2015 15701-0541-015
01/01/1992 : TG62555
25/09/1987 : TG62555

Coordonnées
ACIDOM PRODUCTS

Adresse
BEDRIJFSWEG 7, INDUSTRIETERREIN SMEERMAAS, LOC. 4 314 3620 LANAKEN

Code postal : 3620
Localité : LANAKEN
Commune : LANAKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande