AERDBEZIEN HEIDE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : AERDBEZIEN HEIDE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 863.406.403

Publication

16/04/2013
Mod2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0863406403 Benaming

mugno

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Neergelegd ter grittie der

rechtbank y. koophandel te TONGEREN

0 4 -04... 2013

~--------,

De Hodfdgriffie9riffie

(voluit) : Aerdbezien Heide nv

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Beerselerdijk 15 3960 Bree

Onderwerp akte : Herbenoeming Bestuurders

Op de Algemne Vergadering van 03/08/2012 werd met eenparigheid van stemmen beslist het mandaat' van Hendrix Bart ( 67031920175 ), wonende te beerselerdijk 15, 3960 Bree, als bestuurder en Gomand lsabelle; ( 68012623433 ), wonende te Beerselerdijk 15, 3960 Bree als bestuurder voor zes jaar te verlengen. Zij; aanvaarden deze herbenoeming. Het mandaat Van Gomand Isabelle is onbezoldigd.

Getekend: Hendrix Bart,

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.08.2012, NGL 31.08.2012 12543-0247-011
23/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.09.2011, NGL 17.02.2012 12040-0039-011
17/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.09.2010, NGL 13.09.2010 10542-0193-011
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 02.07.2009 09374-0058-011
02/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.08.2008, NGL 29.09.2008 08757-0377-011
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 13.07.2007 07404-0316-014
30/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.09.2006, NGL 25.10.2006 06848-1876-016
20/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 03.06.2005, NGL 14.12.2005 05893-0741-011
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 03.09.2015, NGL 30.09.2015 15622-0424-011

Coordonnées
AERDBEZIEN HEIDE

Adresse
BEERSELERDIJK 15 3960 BREE

Code postal : 3960
Localité : BREE
Commune : BREE
Province : Limbourg
Région : Région flamande