'T KIPPENHOF

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T KIPPENHOF
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 889.312.826

Publication

21/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 14.08.2014 14429-0380-016
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 27.08.2012 12462-0241-013
26/03/2012
Mod 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteRechtbank van koophandel

1 litni 2012

te %%TeLT

i

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblac

lul I IHlUl II

" iaosase~"

A

Ondernemingsnr : 0889.312.826

Benaming

(voluit) : HET KIPPENHOF

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : GEELSEBAAN 60, 3980 TESSENDERLO

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

Ten maatschappelijke zetel op 30 januari 2012 wordt de Bijzondere Algemene Vergadering van de BVBA:

Het Kippenhof gehouden.

De vergadering wordt geopend om 12.00 uur onder het voorzitterschap van de heer Oeyen Glenn.

A.De voorzitter zet uiteen dat de vergadering is bijeengekomen met volgende punt(en) op de agenda:

1.Benoeming zaakvoerder.

Daar alle aandelen op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, moet geen verrechtvaardiging

voor het al dan niet vervullen van de oproepingsformaliteiten verstrekt worden.

De vergadering gaat de uiteenzetting van de voorzitter na en erkent dat de vergadering regelmatig

samengesteld en geldig kan beraadslagen over de punten op de agenda.

Vervolgens stelt de voorzitter de hiernavolgende beslissing ter stemming.

Eerste en enige beslissing:

De vergadering beslist om het mevrouw De Hondt Daisy als zaakvoerder te benoemen en dit vanaf 31

januari 2012. Met eenparigheid van stemmen wordt de benoeming goedgekeurd.

Daar geen andere punten op de agenda staan, wordt de bijzondere vergadering gesloten te 12.30 uur, en

tekenen:

De voorzitter

Oeyen Glenn

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 26.08.2011 11453-0294-011
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.06.2010, NGL 31.08.2010 10519-0522-011
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 27.08.2009 09683-0090-013
08/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 29.09.2008 08770-0336-014

Coordonnées
'T KIPPENHOF

Adresse
GEELSEBAAN 60 3980 TESSENDERLO

Code postal : 3980
Localité : TESSENDERLO
Commune : TESSENDERLO
Province : Limbourg
Région : Région flamande