'T ZONNEHUIS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T ZONNEHUIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 890.725.462

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 01.07.2014 14238-0330-012
03/10/2014
Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11 IM

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

2 4 SEP. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0890725462

Benaming

(voluit) : t Zonnehuis

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Molsekiezel 5 A - 3920 Lommel

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag zaakvoerder

Uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering, gehouden 12/09/2014 blijkt

Met nparigheid van stemmen wordt het ontslag van Schepers Cindy als zaakvoerder aanvaard. Op de volgende algemene vergadering zal kwijting gevraagd worden voor het gevoerde beleid. Er wordt niet voorzien in haar vervanging.

Mevrouw Schepers Conny is de enige zaakvoerder, met de meest uitgebreide bevoegdheden. Deze wijzigingen gaan in vanaf 12/09/2014.

SCHEPERS CONNY

Zaakvoerder

'T ZONNEHUIS B.V.B.A.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 28.08.2013 13474-0037-012
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 29.06.2012 12226-0027-012
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 25.06.2011 11199-0375-013
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 07.07.2010 10266-0272-012
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 26.06.2009 09281-0235-012
27/03/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
'T ZONNEHUIS

Adresse
MOLSEKIEZEL 5A 3920 LOMMEL

Code postal : 3920
Localité : LOMMEL
Commune : LOMMEL
Province : Limbourg
Région : Région flamande