4 D SUCCESS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 4 D SUCCESS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 878.118.333

Publication

19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 16.08.2013 13423-0273-011
02/08/2013
Voorbehoudt aan he Belgisc Staatsbi.

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

eusso-

ziffie

r-- JL1L 2013

il

*13121203*

P 1

Ondernemingsnr : 878 118 333

;; Benaming (voluit) :4 D SUCCESS

11

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sparrenlaan 59

3090 Overijse

,

Onderwerp akte :WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL AANEMING FRANSE STATUTEN -- AFSCHAFFING BESTAANDE NEDERLANDSE STATUTEN  MACHTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel op 5 juli 2013, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "4 D SUCCESS", met zetel te Sparrenlaan 59, 3090 Overijse, die volgende beslissingen werden genomen :

Eerste besluit: wijziging van de maatschappelijke zetel

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van heden te; verplaatsen naar volgend adres: Rue de la Libert 11A, 1315 Incourt.

Tweede besluit: Aanneming van nieuwe Franse statuten van de vennootschap

Ingevolge het eerste besluit, beslissen de vennoten een nieuwe versie van de statuten in het Frans goed tel keuren.

1

Derde besluit: Afschaffing van de bestaande Nederlandse statuten van de vennootschap

De enige vennoot beslist om de Nederlandse versie van de statuten te schrappen.

Vierde besluit: Machten

i! De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de genomen i

r.

beslissingen en aan ondergetekende notaris met het oog op de cordinatie van de statuten,

Vijfde besluit: Mandaat Kruispuntbank van Ondernemingen

:; De vergadering stelt bovendien de vennootschap DELCA INTERNATIONAL, met zetel te Sint-Stevens-Woluwe, :; met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan tot bijzondere lasthebber van de vennootschap, teneinde alle formaliteiten te vervullen ingevolge de voorafgaande

beslissingen, bij de Kruispuntbank voor ondernemingen. :

Te dien einde, zal de voornoemde lasthebber, in naam van de vennootschap, aile akten en documenten mogen ondertekenen, alle verklaringen mogen afleggen, indeplaatsstellen, en in het algemeen, al het nodige doen.

VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL

Meester Bertrand Nerincx, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;

- 1 gelijkvorming uittreksel,

1;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 01.08.2012 12364-0128-011
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.06.2011, NGL 05.08.2011 11377-0507-012
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 01.08.2010 10361-0451-011
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 19.06.2009 09247-0219-012
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 28.07.2008 08463-0294-012
14/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 13.06.2007 07207-0348-014

Coordonnées
4 D SUCCESS

Adresse
RUE DE LA LIBERTE 11A 1315 INCOURT

Code postal : 1315
Localité : INCOURT
Commune : INCOURT
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne