A3 SYSTEM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A3 SYSTEM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 885.321.869

Publication

29/04/2014 : Adreswîjzigïng.
Veslag van de zaakvoerder

Bij eenvoudlge beslissing van de zaakvoerder werd de maatschappelijke zetel en het vestigingsadres van de vennootschap per 8 februari 2013 verplaatst van Juliette Wytsmanstraat 62 bus 2,1050 BRUSSEL

naar Avenue du Bols Jacob 5,1310 TERHULPEN

opgemaaktte Sint Nlklaas , 11/03/2014

De zaakvoerder Smets Thomas

Op de iaatste biz. van UMJk vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


06/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 27.11.2013 13674-0051-010
06/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.11.2011 11622-0585-010
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.04.2010, DPT 29.06.2010 10251-0427-012
04/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.04.2009, DPT 28.08.2009 09704-0056-012
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.04.2008, DPT 04.08.2008 08548-0116-012
22/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 16.10.2015 15650-0088-010

Coordonnées
A3 SYSTEM

Adresse
AVENUE DU BOIS JACOB 5 1310 LA HULPE

Code postal : 1310
Localité : LA HULPE
Commune : LA HULPE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne