A & R CREPI

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & R CREPI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 811.557.527

Publication

07/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 30.09.2013 13612-0318-014
04/03/2013
Mani

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

111113M1111

eusse

Griffie 21 Fa 2,i'Ms

Ondememingsnr : A & R CREPI

Benaming

(voluit) : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Rechtsvorm : VRIJHEIDSTRAAT 17-1620 DROGENBOS

Zetel : 0811.557.527

Onderwerp akte : Ontslag Zaakvoerder + Verplaatsing zetel

UITTREKSEL- VAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 31/12/2012

BIJ BESLISSING VAN DE ALGEMENE VERGADERING, WERD AANGENOMEN MET ALGEMENE STEMMEN HET ONTSLAG VAN DE ZAAKVOEDER:

= PINTO DE OLIVEIRA ACACIO

Het Overbrengen van de maatschappelijke zetel van de maatschappij naar de volgede adres

RUE DES ALLIES 52 - 4287 LINCENT

CALDAS RODRIGUES Humberto Rui

Zaakvoerder

03/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 27.11.2012 12647-0219-014
16/11/2012
a Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : A & R CREPI Benaming

(voluit) :

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Rechtsvorm : VRIJHEIDSTRAAT 17-1620 DROGENBOS

Zetel : 0811.557.527

Onderwerp akte : Ontslag Zaakvoerder

I lUhi II UI I 1fl lUI

*iaiesses"

II

0 6.10Y. 412

Griffie

UITTREKSEL VAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 31/08/2012

BIJ BESLISSING VAN DE ALGEMENE VERGADERING, WERD AANGENOMEN MET ALGEMENE STEMMEN HET ONTSLAG VAN DE BEHEERDER:

Mevrouw METENS CINDY JEANNINE

PINTO DE OLIVEIRA ACACIO Zaakvoerder

Bijlagen bil Tetitelgrseh staatslibd =161t1/2Q13 = Al mxe ci MiiiMifbag

14/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 10.10.2011 11577-0177-014

Coordonnées
A & R CREPI

Adresse
RUE DES ALLIES 52 4287 LINCENT

Code postal : 4287
Localité : LINCENT
Commune : LINCENT
Province : Liège
Région : Région wallonne