3NA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3NA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 890.811.574

Publication

28/04/2014 : Ontslag/benoeming zaakvoerder
: Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 3 april 2014 blijkt dat er

beslist werd tôt aanvaardlng van het ontslag als zaakvoerders van:

- mevrouw Leentje Zwakhoven, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Vijfeindestraat 132, met ingang

: vanaf 05 december 2009;

- de heer Michlel Lambrecht, wonende te 1860 Meise, Sint-Martens Linde 8, met tngang vanaf 30 december ; 2010;

î - de heer Frans Steenhoudt, wonende te 1070 Anderlecht, Poincarélaan 31, met ingang vanaf 29 maart

| i 2014;

! ; Voorts heeft de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders beslist tôt de benoeming van de heer ! ; Erik van der Post als zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde tijd, en dit met ingang vanaf 29 maart

I ! 2014,

I De vergadering geeft opdracht aan Mr. Dirk Merckx, Mr. Dorien Avaux, Mr. Jonas Helaut, Mr. Linde Dierîckx, i I Mr. Michaël Boudry, Mr. Toon Proost, Mr. Nandy Lauriers, Mr, Tim Rassaerts, Mr. Jan Devriendt en Mr. Soetkin

; Roosens van het kantoor Novius Advocaten, met kantoor te 1600 SINT-PIETERS-LEEUW, V. Nonnemanstraat ! ; 15B voor de neerlegging van onderhavige notulen ter publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van i ; het ontslag en de herboeming van de bestuurders van de Vennootschap.

De heer Erik van der Post Zaakvoerder

Op de laatste bz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.
06/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.09.2013, NGL 31.12.2013 13704-0166-012
04/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.09.2012, NGL 28.12.2012 12684-0095-011
12/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.09.2011, NGL 02.12.2011 11628-0337-011
19/04/2011
Rserv au

Moniteur _ belge

Mod 2.1

c'~

Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

1

+11059183

N d'entreprise Dnomination 0890811574

(en entier) : Forme juridique : Sige : Objet de Pacte : 3NA

Socit Prive Responsabilit Limite

Boulevard Poincar 31 1070 Bruxelles

Extrait du jugement par les juges sigeant en la 4me chambre  Salle A du Tribunal de Commerce de Bruxelles le 28 fvrier 2011Le curateur a constat que la situation financire de l'opposante, 3NA sprl, tait saine. L'opposante ne se trouvait pas en tat de cessation de paiement et d'branlement de crdit au jour de la faillite.

La faillite doit tre rapporte.

Steenhoudt Frans

Grant

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

03/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.10.2010, NGL 29.12.2010 10649-0390-011
03/01/2011 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
03/01/2011 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
10/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.10.2009, NGL 04.12.2009 09878-0385-011
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 17.07.2015 15324-0254-010

Coordonnées
3NA

Adresse
POINCARELAAN 31 1070 BRUSSEL

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale