51N4E

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 51N4E
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 872.742.949

Publication

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 25.07.2014 14339-0265-015
31/01/2014
Ma! Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

L'a

i1111i~umuuw~i11niiw~u~

*14030 5*

~ V _

~ JA R! 2014

Griffie

Ondernerningsnr : 0872.742.949

Benaming

(voluit) : 51 N4E

(verkort)

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap ovv besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Delaynoystraat 58, 1080 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER

De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders heeft op 17/12J2013 het ontslag van de heer.

Peter Swinnen als zaakvoerder aanvaard.

Er wordt kwijting verleend over zijn mandaat in het afgelopen boekjaar.

Het ontslag gaat onmiddellijk in en er wordt niet in zijn vervanging voorzien.

(get.) Freek PERSYN

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)rgen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 25.07.2013 13341-0119-015
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 22.08.2012 12421-0247-015
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.04.2011, NGL 30.06.2011 11252-0018-015
03/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.04.2010, NGL 31.08.2010 10477-0483-015
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.04.2009, NGL 11.06.2009 09211-0020-014
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 25.07.2008 08462-0396-015
29/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.04.2007, NGL 24.05.2007 07154-0303-015
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 23.07.2015 15334-0466-019
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 20.07.2016 16330-0513-020

Coordonnées
51N4E

Adresse
DELAUNOYSTRAAT 58 1080 BRUSSEL

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale