@THETYS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : @THETYS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 882.547.669

Publication

25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 18.09.2013 13589-0220-016
05/11/2012
Mad word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111 iiiiii hi alii i gui iuiii~n

*iav9~ee*

bet aa Be Sta;

23 OCT. 2012

BRuM

Griffie

Ondernemingsnr : 0882.547.669

Benaming

(voluit) : @THETYS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

zetel: Koningsstraat 239, bus .1 .1 , 1210 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd 11.10.2012

De algemene vergadering van vennoten aanvaardt het ontslag van Comm.V. TERRYN en verleent haar en haar vaste vertegenwoordiger (de heer Koen TERRYN) onvoorwaardelijke en onherroepelijke kwijting voor de uitoefening van het zaakvoerdersmandaat op de datum van het ontslag.

Deze kwijting aan de Comm.V. TERRYN en haar vaste vertegenwoordiger zal op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering worden bekrachtigd en bevestigd,

Comm.V. JANSEN,

Zaakvoerder,

Vast vertegenwoordigd door Jeroen JANSEN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 02.07.2012 12258-0344-015
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.03.2011, NGL 18.07.2011 11307-0185-016
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.03.2010, NGL 26.06.2010 10237-0005-015
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.03.2009, NGL 19.06.2009 09267-0125-015
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.04.2008, NGL 01.07.2008 08351-0032-011
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.08.2015 15503-0590-014

Coordonnées
@THETYS

Adresse
KONINGSSTRAAT 239, BUS 1.1 1210 SINT-JOOST-TEN-NODE

Code postal : 1210
Localité : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale