11-DAAGSE VLAANDEREN-EUROPA (VERKORT) VLAANDEREN-EUROPA

Association sans but lucratif


Dénomination : 11-DAAGSE VLAANDEREN-EUROPA (VERKORT) VLAANDEREN-EUROPA
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 457.764.675

Publication

02/05/2014 : aanstelling en ontslag bestuurders Uittreksel uit het verslag van de statutaire Algemene Vergadering van de vzw Vlaanderen-Europa
op maandag 17 maart 2014 om 20.15 uur, Collegelaan 106 in Deume

Aanwezige leden:

Martien Bode Sooi Daems An De Moor Mark Delreux MarcLeflot

Bruno Verhofstede

Willy Van Impe Guy Leemans

Jaak Maris

Rita Ryssaert

Bruno Valkeniers Matthias Storme Frank Billiet

Karlijn Deene

Chiel Elen

Dirk Van Bastelaere

Koen Van De Moortele

Leden,

geldig vertegenwoordigd bij volmacht:

Jos Thys

Luc Deconinck

Wilfried Westerlinck

Waarnemend

Léo Van De Gender

1. Statutaire verrichtingen

Meer dan de helft van de leden is aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht. De vergadering kan statutair geidig verlopen.

Op de laatste blz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.


beîrouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

MOD2.2

Luik B - Vervolg

Als verslaggever en stemophëmer wordt Sooi Daems àangêdiïfd.

2. Goedkeuring verslag 5.12.2013

Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Ontslagen en benoemingen ;

De vergadering aanvaardt eenstemmig de toetreding van Léo Van De Gender en Steven Vergauwen ; tôt de Algemene Vergadering. ;

De Algemene Vergadering stelt eenstemmig de volgende persoon aan als lid van de Raad van Bestuur: [

Mark Leflot, geboren te Tienen op 11 juli 1950; adres: Lîppenslaan 109 ap 41, 8300 Knokke-Heist;

rijksregisternummer 50.07.11-047.43

De Algemene Vergadering bekrachtîgt het vorige vergadering al aangekondigde ontslag op eigen verzoek ;

van Richard Celis en Herman Suykerbuyk als lid van de Raad van Bestuur. i

De Algemene Vergadering aanvaardt het eervol ontslag op eigen verzoek als lid van de Algemene ; Vergadering van Eddy Bocklandt en Herman Bryssinck. '■

•m

O ri

cm es

Sooi Daems

secretaris-bestuurder

An De Moor

voorzitter-bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso • Naam en handtekening

î�oor-
18/07/2011
Mon 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Ondernemingsnr : 457.764.675

Benaming

(voluit) : 11-daagse Vlaanderen-Europa

(verkort) : Vlaanderen-Europa

Rechtsvorm : vzw

Zetel : Collegelaan 106, 2100 Deurne (Antwerpen)

Onderwerp akte : ontslag bestuurders

Uittreksel uit het verslag van de statutaire Algemene Vergadering van de vzwVlaanderen-Europa op donderdag 17 maart 2011 om 20.15 uur, Collegelaan 106 in Deurne

Aanwezige leden:

An De Moor

Eddy Bocklandt

Julius Candries

Sooi Daems

Mark Delreux

Guy Leemans

Jaak Maris

Rita Ryssaert

Matthias Storme

Herman Suykerbuyk

Willy Van Impe

Bruno Verhofstede

Wilfried Westerlinck

Leden,

geldig vertegenwoordigd bij volmacht:

Eric Ponette

Bruno Valkeniers

Verontschuldigd

Herman Brijssinck

Richard Celfis

Luc Deconinck

Aanwezig zonder stemrecht

Jos Thys

Marc Leflot

1. Statutaire verrichtingen

Meer dan de helft van de leden is aanwezig of vertegenwoordigd bij volmacht.

De vergadering kan statutair geldig verlopen.

Als verslaggever en stemopnerner wordt Sooi Daems aangeduid.

2. Goedkeuring verslag 11.3.2010

Het verslag wordt goedgekeurd.

3. Ontslagen en benoemingen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

b

s

RECHTBANK

KOOPHANDEL

0 6 JULI 2011

GriffiR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Vog r. bet ude;,` aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

De Algemene vergadering verleent eervol ontslag als lid aan Gerd Vanderheyden, Connie Neefs

en Jan Cornelissen.

De Algemene Vergadering verleent eervol ontslag als bestuurder en ais lid aan Ingrid Desmet

en Maarten Stroobants.

De Algemene Vergadering aanvaardt bij unanimiteit als nieuwe leden Jos Thys, Marc Leflot,

Luc Pierson en Martien Bode.

De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van Herman Suykerbuyk als ondervoorzitter

en dankt hem zeer voor zijn jarenlange inzet.

De Algemene Vergadering stelt Mark Delreux aan als nieuwe ondervoorzitter

An De Moor Sooi Daems

bestiuurder-voorzitter bestuurder-secretaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
11-DAAGSE VLAANDEREN-EUROPA (VERKORT) VLAAND…

Adresse
Collegelaan 106, 2100 Deurne

Code postal : 2100
Localité : Deurne
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande