119 EVENTS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 119 EVENTS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 464.189.144

Publication

28/04/2014 : Ontslag en benoeming zaakvoerder - Verplaatsing maatschappelijke zetel ■
wijzigen Commerciële naam

Op een bijzondere algemene vergadering gehouden op 8 april 2014, om 18.30 uur zijn de volgende

beslissingen genomen:

David de Wit, RRN° 73.01.19-383.05 neemt per direct ontslag als zaakvoerder en krijgt volledige décharge

voor het mandaat.

Met eenparigheid van stemmen wordt per direct voor onbepaalde tijd als onbezoldigd zaakvoerder benoemd

REHO GIUSEPPE RRN" 87,03.18-059.85

De vennootschap zal als commerciële benaming "CHOCO-S WHEEL SERVICE" gebruiken

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt per direct verplaatst naar. 3660 OPGLABBEEK,

INDUSTRIEWEG-ZUID 1041

Na het nemen van deze beslissingen werd de vergadering opgeheven.

Getekend door:

REHO GIUSEPPE ZAAKVOERDER

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto -, Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,
30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.04.2014, NGL 23.04.2014 14099-0569-011
16/05/2014
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Mud Wad 11.1

na neerlegging ter griffie van de akte

ia

Ondernem ingsnr : 0464.189.144 Benaming

(voluit) : 119 EVENTS (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

ZeteKORTE KIEVITSTRAAT 22 2018 ANTWERPEN

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Op een bijzondere algemene vergadering gehouden op 14 april 2014, om 10.30 uur zijn de volgende beslissingen genomen:

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt per direct verplaatst naar: 3660 OPGLABBEEK, INDUSTRIEWEG-ZUID 2041

Na het nemen van deze beslissingen werd de vergadering opgeheven.

Getekend door.

REMO GIUSEPPE ZAAKVOERDER

Rechtbank van koophandel Antwerpen

06 MEI 211,

afdeling Antwerpen (rut-Fe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/01/2014
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

MI %Mlle

Reergi+Iwld ter griffie van do Rerteank vei . Lrcdoi iL Antwcrpon, op

27 DEC, 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0464189144

Benaming

(voluit) : MOBIMEDIA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Korte Kievitstraat 22, Gebouw C12, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

Op de bijzondere algemene vergadering de dato 23 december 2013 gehouden op de zetel van de vennootschap werd unaniem beslist wat volgt:

1. Het ontslag van Dhr. Erhan-Timur Bostan, Korte Kievitstraat 22, gebouw C12 te 2018 Antwerpen, met onmiddellijke ingang als zaakvoerder van de vennootschap,

2. De benoeming van Dhr. David De Wit, Emiel Vanderveldestraat 33 te 2830 Willebroek met onmiddellijke ingang als zaakvoerder van de vennootschap.

Geen verdere punten aan de orde zijnde, wordt de vergadering geheven.

David De Wit

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014

30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 27.07.2013 13348-0111-011
05/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.09.2012 12599-0226-011
08/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 31.08.2011 11524-0377-010
17/08/2011
Md 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0464189144

Benaming

(voluit) : 119 EVENTS 1~~~ ~ rn'.%' ~ ...

F [ ~~k

`,r~r'

Griffie Q4 AHt; ?nit

1111 I11 I11 ~ iII 1111111111 ll

*11126400*

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

111

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Korte Kievitstraat 22 gebouw C12, 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : Commercile benaming, bezoldiging zaakvoerder

Op de bijzondere algemene vergadering de dato 1 juli 2011 werd unaniem beslist wat volgt:

1. De vennootschap zal als commercile benaming "Mooimedia" gebruiken.

2. De vergadering wenst, ter aanvulling van de vorige publicatie op 23 maart 2011 met betrekking tot de bijzondere algemene vergadering van 4 maart 2011, te benadrukken dat het mandaat van de zaakvoerder onbezoldigd is en dit vanaf de benoeming op 4 maart 2011.

Verder geen punten aan de orde zijnde, wordt de vergadering geheven.

Erhan-Timur Bostan

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/03/2011
`r Motl 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tbar Foe is

. beighat giseee'hil kevtrefpn

~ 11 KAART 211

De griffier,

Griffie

Ondernerningsnr . 0464189144

Benaming

(vo ult) : 119 EVENTS

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Korte Klarenstraat 11 bus 2, 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Wijziging adres maatschappelijke zetel, ontslag en benoeming zaakvoerder

Op de bijzondere algemene vergadering de dato 4 maart 2011 werd unaniem beslist wat volgt:

1. Wijziging van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar Korte Kievitstraat 22, gebouw C12 te. 2018 Antwerpen en dit vanaf heden.

2. Het ontslag van Mevr. Griet Baelus als zaakvoerder van de vennootschap en dit vanaf heden.

3. De benoeming van Dhr. Erhan-Timur Bostan, Korte Kievitstraat 22, gebouw C12 te 2018 Antwerpen als. nieuwe zaakvoerder van de vennootschap en dit vanaf heden.

Erhan-Timur Bostan

Zaakvoerder

Op de laatste hiz van Luik B vernielden en " Recto : Naam er hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)rteni

--- bevriegri de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

r-

f11I 11 ll1 IIN I1N 1I1 1H11 11l 1H 111

*11044679'

br

iLI

St

10/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.09.2009, NGL 03.03.2011 11052-0526-010
10/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.07.2010, NGL 03.03.2011 11052-0529-010
14/04/2015
Md Word 11,1

In de rijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'.ilint.m.1!111[1! II111l

tlecroriek'aif rite.1.~.+t rit<

y, kimpharel Aiilvmrput Md. TangMn

0 1 w4N 215

griieriffie

Ondernemingsnr : 0464.189.144

Benaming

(voluit) : 119 EVENTS

(verkort) :

Rechtsvorm ; Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3660 OPGLABBEEK, INDUSTRIEWEG-ZUID 2041

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder, verplaatsing zetel Bijzondere algemene vergadering:

Op een bijzondere algemene vergadering gehouden op 31-03-2015 om 16.00 uur zijn de volgende beslissingen genomen:

REHO GIUSEPPE, zaakvoerder, RRN 87.03.18-059.85, neemt per direct ontslag als zaakvoerder en krijgt volledige decharge voor het mandaat.

Met eenparigheid van stemmen wordt per direct voor onbepaalde tijd en onbezoldigd als zaakvoerder benoemd PETRUS RIDDER geboren op 09-12-1968 So l-nummer 186721626 en wonende SPANJE, 30169 BANOS E MENDIGO (MURCIA), ADELA 2 B/A.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 2200 HERENTALS, HANNEKESHOEK 25 BUS 2

Na het nemen van deze beslissingen werd de vergadering opgeheven.

Getekend door:

PETRUS RIDDER

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.09.2008, NGL 30.09.2008 08771-0379-012
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.07.2007, NGL 28.08.2007 07684-0112-010
06/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 31.07.2006, NGL 31.08.2006 06757-2175-008
04/11/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 07.09.2005, NGL 31.10.2005 05847-4126-011
06/05/2005 : ANA057670
05/01/2005 : ANA057670
11/08/2003 : ANA057670
22/05/2003 : ANA057670
06/03/2003 : ANA057670
20/12/2002 : ANA057670
07/08/2002 : ANA057670
12/01/2002 : ANA057670
01/07/2000 : ANA057670
03/10/1998 : ANA57670
19/09/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
23/06/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
119 EVENTS

Adresse
HANNEKESHOEK 25, BUS 2 2200 HERENTALS

Code postal : 2200
Localité : HERENTALS
Commune : HERENTALS
Province : Anvers
Région : Région flamande