24U.BE

Association sans but lucratif


Dénomination : 24U.BE
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 865.668.976

Publication

14/09/2012
MDD 2.2

~_"r'_'~~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie1

1111

+12155194

RECHTBANK KOOPHANDEL

0 5 SEP, 2012

ANU4teRPEN"

Ondernemingsnr : 865.668.976

Benaming

(voluit) : VZW 24u.be

(verkort) : 24u.be

Rechtsvorm : VZW

Zetel : Oude Galgenstraat 41, 2950 Kapellen

Onderwerp akte : Wijziging Raad van Bestuur

Blijkens een verslag van de Algemene Vergadering van VZVV 24u.be werden volgende beslissingen genomen:

1 Ontslag van bestuursleden

Frank Van Wayenberghe is geen lid meer van de vereniging en wordt daaruitvolged niet meer als bestuurslid beschouwd en neemt bijgevolg statutair ontslag uit de Raad van Bestuur.

2 Benoemingen bestuursleden

Het bestuur beslist de vacante betrekking niet in te vullen en de samenstelling van de Raad van Bestuur te wijzigen als volgt:

Maken deel uit van de Raad van Bestuur en zijn verkozen met 2/3 de stemmen van de leden:

Patrick Hendrickx

Marnik Mouchaers

Martijn Wouters

Binnen de Raad van Bestuur zijn volgende functies en verantwoordelijkheden vastgelegd:

Voorzitter Patrick Hendrickx, Oude Galgenstraat 41, 2950 Kapellen., 03-05-1963

Secretaris Marnik Mouchaers Peeterstraat 103C, 2870 Breendonk... 08-07-1967

Penningmeester Patrick Hendrickx

Hulpsecretaris Martijn Wouters

Opgemaakt te Kapellen

Patrick Hendrickx

Gevol achtig" s - uurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Merellaan 51,2350 Vosselaar 9-11-1986

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/04/2011
MOD 2.2

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

1

+iiosassa"feer gelegd tergrlffie ver; d Rchtbahk van Koophandel te Antwerpen; p

Griffie

2 8 MRT 2011

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen tira..e., " Msaw, e., hervr+eire.,[. n

Ondememingsnr : 865.668.976

Benaming

(voluit) : VZW 24u.be

(verkort) : 24u.be

Rechtsvorm : VZW

Zetel : Oude Galgenstraat 41, 2950 Kapellen

Onderwerp akte : Wijziging Raad van Bestuur

Blijkens een verslag van de Algemene Vergadering van VZW 24u.be werden volgende beslissingen genomen:

1 Ontslag van bestuursleden

Mark Kessen, Pelsheide 17,3630 Maasmechelen neemt ontslag uit de Raad van Bestuur en is niet herverkiesbaar.

Patrick Hendrickx

Marnik Mouchaers

Marlijn Wouters

Stellen hun functie van bestuurslid ter beschiking en zijn herverkiesbaar.

Frank Van Wayenberghe is kandidaat bestuurslid en wordt hierin voorgedragen door 2 leden.

In verkiezeing en met 213 meerderheid van stemmen werd beslist

Zijn verkozen lid van de Raad van Bestuur.

Voorzitter Patrick Hendrickx, Oude Galgenstraat 41, 2950 Kapellen.. 03-05-1963

Secretaris Mamik Mouchaers Peeterstraat 103C, 2870 Breendonk... 08-07-1967

Penningmeester Patrick Hendrickx

Hulpsecretaris Marlijn Wouters Merellaan 51,2350 Vosselaar 9-11-1988

Hulpsecretaris Frank Van Wayenberghe 2390. Westmalle 17-05-1968

Opgemaakt te Kapellen Patrick Hendrickx Gevolmachtigd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
24U.BE

Adresse
OUDE GALGENSTRAAT 41 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande