28 ZAOEJA

Association sans but lucratif


Dénomination : 28 ZAOEJA
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 472.780.374

Publication

15/04/2014
" iies 24? ,1 MOD 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

^

Ondernemingsnr : 472.780.374

Benaming

(voluit): 28 Zaoeja

Neergefogd ler ei% von de Rechnank

van Koophandel Antwerpen, op 03 APL 214

edLug AMINE:WEN

Griffie

111111111111.1711,111111JII II

be

a

B( Ste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm: vzw

Zetel: Kiaverbladdreef, 1, 2610 Wille

Onderwerp akte Wijziging Raad Van Bestuur

Uitreksel Verslag Algemene Vergadering 14 februari 2014 VZVV 28 Zaoeja

Op de aigmene vergadering van 14 februari. werd besloten volgende wijzigingen aan de raad van bestuur aan te brengen:

Ontslag

AIS BESTUURDER

De Ranter Lotte, Lichtenberglaan 40 , 2660 Hoboken, Belgi , 01/01/1992

Willems Peter, Antwerpsesteenweg 37 bus 2, 2620 Hemiksem Belgi 31/10/1987

Benoeming ALS BESTUURDER

Annelies Van Ruymbeke, Frans Smekensstraat 7, 2660 Hoboken, Belgi , 12/06/1994 DEURNE Niels Vanpachtenbeke, Zomerdijklaan 6 , 2660 Hoboken, Belgi, 14/07/1993 .WILR ,31(

Herbenoeming

Jasmien Vanpachtenbeke, Orchideenstraat 49 bus 3 , 2610 Wilrijk , Belgi, 21/01/1987

Kristof Waterschoot, Antwerpsesteenweg 8 , 2660 Hoboken, Belgi, 09/08/1981

Tim Borghijs, Aartselaarstraat 34, 2660 Hoboken, Belgi , 04/01/1980

Maarten Mattheussen, Orohideenstraat 49 bus 3,2610 Wilrijk ,Belgi , 21/2/1991

De raad van bestuur is als volgt samengesteld:

Jasmien Vanpachtenbeke, Orchideenstraat 49 bus 3, 2610 Wik-ijk, Belgi , 21/01/1987 - voorzitter

Kristof Waterschoot, Antwerpsesteenweg 8, 2660 Hoboken, Belgi, 09/08/1981 - Penningmeester

Annelies Van Ruymbeke, Frans Smekensstraat 7, 2660 Hoboken, Belgi, 12/06/1994 

Secretaris

Tim Borghijs, Aartselaarstraat 34, 2660 Hoboken, Belgi , 04/01/1980

Maarten Mattheussen, Orchideenstraat 49 bus 3,2610 Wilrijk , Belgi ,21/2/1991

Niels Vanpachtenbeke, Zomerdijklaan 6 , 2660 Hoboken, Belgi, 14/07/1993

Namens de vzw,

Jasmien Vanpachtenbeke, voorzitter

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso: Naam en handtekening.

02/05/2013
MOD 2,2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

13 312

; Ondernemingsnr : 472.803.374 Benaming

(voluit) : 28 ZAOEJA

~,x~, 's~~" ..9z" s~ti=~M I~~r.`'~~Y~~S-~ " '~~" :$ _

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

1

(verkort) :

Rechtsvorm : Vereniging Zonder Winstoogmerk

Zetel : Klaverbladdreef 12610 Wilrijk

Onderwerp akte : Wijziging Raad van bestuur

Op de vergadering van 2 december2011 werd besloten om de raad van bestuur als volgt samen te stellen:

Ontslag:

- Ken Pichal, Krugerstraat 221 2660 Hoboken, Belgi - 30/01/1983 - Voorzitten - Sven Boelpaep, Krugerstraat 118A, 2660 Hoboken, Belgi -16/11/1$83 - Bestuurslid

- Thomas De Leeuw, Jules Destreestraat 20, 2660 Hoboken, Belgi - 02/12/85 - Bestuurslid

Benoeming:

- Maarten Mattheussen, Orchideenstraat 49 bus 3, 2610 Wilrijk, Belgi-21/02I1991 W i i r i j k Herbenoeming

- Jasmien Vanpachtenbeke, Orchideenstraat49 bus 3, 2610 Wilrijk -21101/1987

- Kristof Waterschoot, Antwerpsesteenweg 427 bus 11, 2660 Hoboken, Belgi - 09/08/1981

- 11m Borghijs, Aartselaarstraat 34, 2660 Hoboken, Belgi - 04/01/1980

- Peter Willems, Verenigde natieslaan 42, 2660 Hoboken, Belgi - 31/10/1987

De raad van bestuur is ais volgt samengesteld:

- Jasmien Varipachtenbeke, Orchideenstraat 49 bus 3, 2610 Wilrijk - 21/01/1987 - Voorzitter

- Kristof Waterschoot, Antwerpsesteenweg 427 bus 11, 2660 Hoboken, Belgi - 09/08/1981 Penningmeester

-11m Borghijs, Aartselaarstraat 34, 2660 Hoboken, Belgio - 04/01/1980 - Bestuurslid

- Peter Willems, Verenigde natieslaan 42, 2660 Hoboken, Belgi - 31/10/1987 - Bestuurslid

- Maarten Mattheussen, Orchideenstraat 49 bus 3, 2610 Wilrijk, Belgi - 21/02/1991 - Secretaris

Op de vergadering van 7 december 2012 werd besloten om de raad van bestuur ais volgt samen te stellen:

Benoeming:

- Lotte De Ranter, Lichtenberglaan 40, 2660 Hoboken, Belgi - 01/01/1992 Wil z i J k

Herbenoeming

- Jasmien Vanpachtenbeke, Orchideenstraat 49 bus 3, 2610 Wilrijk - 21/01/1987 - Kristof Waterschoot, Antwerpsesteenweg 427 bus 11, 2660 Hoboken, Belgi -09/08/1981

- Tim Borghijs, Aartselaarstraat 34, 2660 Hoboken, Belgi - 04/01/1980

- Peter Willems, Verenigde natieslaan 42, 2660 Hoboken, Belgi - 31/10/1987

- Maarten Mattheussen, Orchideenstraat 49 bus 3, 2610 Wilrijk, Belgi - 21/0211991

De raad van bestuur is als volgt samengesteld:

- Jasmien Vanpachtenbeke, Orchideenstraat 49 bus 3, 2610 Wilrijk - 21/01/1987 - Voorzitter

- KristofWaterschoot, Antwerpsesteenweg 427 bus 11, 2660 Hoboken, Belgi - 09/08/1981 - Penningmeester

-Tm Borg hijs, Aartselaarstraat 34, 2660 Hoboken, Belgi - 04/01/1980 - Bestuurslid

- Peter Willems, Verenigde natieslaan 42, 2660 Hoboken, Belgi - 31/10/1987 - Bestuurslid

- Maarten Mattheussen, Orchideenstraat 49 bus 3, 2610 Wilrijk, Belgi - 2110211991- Secretaris

- Lotte De Ranter, Lichtenberglaan 40, 2660 Hoboken, Belgi - 01/01/1992 - Bestuurslid,

NAAM: e AA . HO DANIGEID:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid rA~ instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Veeren " Naam an hanritakaninn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/05/2011
MOD 2.2

Luik B .; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbla.

Ondernemingsnr : 4727.803.74 Benaming

(voluit) : VZW 28 ZAOEJA

RECH 113A rti

KOOPHANDEL

0 s

MEI 2011

ANTWEillRtkN

*11075120*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

(verkort)

Rechtsvorm : Vereniging Zonder Winstoogmerk

Zetel : Klaverbladdreef 1, 2610 Wilrijk

Onderwerp akte : Wijziging Raad van bestuur

Op de vergadering van 27 augustus 2010 werd besloten om de raad van bestuur als volgt samen te stellen:

Ontslag:

Matthias Pottier, Onafhankelijkheidslaan 6, 2020 Antwerpen, Belgi - 31/01/84

Datum ingang ontslag: 27/08/2011

Benoeming:

Peter Willems, Verenigde natieslaan 42, 2660 Hoboken, Belgi - 31/10/1987 ANTWERPEN

Datum ingang benoeming: 28/08/2010

Tim Borghijs, Aartselaarstraat 34, 2660 Hoboken, Belgi - 04/01/1980 WILRIAJK Datum ingang benoeming: 28/08/2010

De raad van bestuur is als volgt samengesteld:

- Ken Pichal, Krugerstraat 221, 2660 Hoboken, Belgi - 30/01/1983 - Voorzitter

- Kristof Waterschoot, Antwerpsesteenweg 427 bus 11 bus 11, 2660 Hoboken, Belgi - 09/08/1981

Penningmeester

- Jasmien Vanpachtenbeke, Zomerdijklaan 6, 2660 Hoboken, Belgi - 21/01/1987 - Secretaris

- Thomas De Leeuw, Jules Destreestraat 20, 2660 Hoboken, Belgi - 02/12/85 - Bestuurslid

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
28 ZAOEJA

Adresse
KLAVERBLADDREEF 1 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande