2PROCURE4U

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2PROCURE4U
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 886.996.011

Publication

22/09/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Rech tb ank van koophandel

Antwerpen

1 1 SEP.. 2014

afdeling Antvernan

unifie

Il

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*14173529*

Ondernemingsnr : 0886996011

Benaming

(voluit) : 2ProCure4U

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Ter Rivierenlaan 186 -2100 Deurne

(volledig adres)

Onderwerp akte benoeming

Bij algemene vergadering van 15 juli 2014 wordt benoemd tot zaakvoerder de heer Filip Drijkoningen en dit met ingang vanaf 1 juni 2014.

Met algemeenheid van stemmen wordt het ontslag aangenomen van mevrouw Drijkoningen Liese en dit met ingang vanaf 1 juni 2014. Voor het uitgeoefende mandaat wordt kwijting en decharge gegeven.

Filip Drijkoningen Liese Diijkoninge

zaakvoerder zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/03/2014
Ondernemingsnr : 0886996011

Benaming

(voluit) : 2ProCure4U

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Ter Rivierenlaan 186 - 2100 Deurne

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming

Bij algemene vergadering van 1 november 2013 wordt benoemd tot zaakvoerder Mevrouw Liese Drijkoningen en dit met ingang vanaf 1 november 2013.

Met algemeenheid van stemmen wordt het ontslag aangenomen van dhr Drijkoningen Johan en dit met ingang vanaf 1 november 2013. Voor het uitgeoefende mandaat wordt hem kwijting en decharge gegeven.

Johan Drijkoningen Liese Drijkoningen

zaakvoerder zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B verme[den : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11,1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

i

ui

Neergelegd

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Aritwerpen,~ B. 2014

Griffie

Staatsblad--1-0703/2014 - Annexes du Moniteur belge

ri

" ..i

i r~r

ry

.05

~

Lt~

31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 28.08.2012 12473-0433-008
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 26.08.2011 11465-0315-010
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 29.07.2009 09502-0349-010
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 08.07.2015 15286-0475-009
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 19.07.2016 16335-0052-009

Coordonnées
2PROCURE4U

Adresse
TER RIVIERENLAAN 186 2100 DEURNE

Code postal : 2100
Localité : Deurne
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande