@ ACE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : @ ACE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 453.624.854

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 14.07.2014 14306-0548-007
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 02.07.2013 13257-0197-007
18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 12.07.2012 12295-0153-007
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 06.07.2011 11279-0128-006
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 15.06.2010 10199-0133-008
24/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 17.08.2009 09594-0244-009
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 30.06.2008 08333-0081-009
05/09/2007 : ME082656
16/08/2006 : ME082656
29/09/2005 : ME082656
28/10/2004 : ME082656
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 19.07.2015 15326-0396-007
09/03/2004 : ME082656
23/09/2003 : ME082656
13/11/2002 : ME082656
09/09/2015
Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : @ ACE

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pareipoelstraat 84 bus 1 te 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : verplaatsing maatschappelijke zetel

Bij beslissing van de zaakvoerder, Frey Martine, wordt de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 1 september 2015 verplaatst naar Gijsbeekstraat 65 te 2811 Hombeek.

Frey Martine,

Zaakvoerder

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de alge-

f j r-

3 1 MS. 215

RECHTBANK van KOCPHANDEL

ANTI EEN, afd. MECHELEN

0453624854

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Bi)Tagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

05/02/2002 : ME082656
24/10/2001 : ME082656
08/02/2001 : ME082656
05/01/2001 : ME082656
23/07/1999 : ME082656
31/12/1997 : OU39803
21/11/1997 : OU39803
10/11/1994 : OU39803

Coordonnées
@ ACE

Adresse
PAPEIPOELSTRAAT 84, BUS 1 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande