A L'AISE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A L'AISE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 884.979.597

Publication

26/09/2013
Mod Wond 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteTijdens de bijzondere algemene vergadering van 31 juli 2013 heeft de zaakvoerder beslist de zetel van de

vennootschap over te brengen naar Zwijgerstraat 43 te 2000 Antwerpen.

heze wijziging gaat in op 31 juli 2013.

Getekend

gasri Naima

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

" DIifi ~r~,~i

~.. :"' " i ~ ~Z

ri9'"3~1yi IW ,9 ek,

~~, ~P 7 SE. 2013

be

a

Bt Ste

Griffie

Ondernemingsnr : 0884.979.597

Benaming

(voluit) : A L'Aise

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gemeentestraat 24, 2060 Antwerpen 6, Belgi

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing bij beslissing zaakvoerders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 05.07.2013 13271-0062-012
17/04/2013
a Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank' van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 0 8. 04. 2013

IIUII~IIIII026*IIIIII

*13060

u

iu

i

bef

au

Be Sta4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0884.979.597

Benaming

(voluit) : A L'aise

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gemeentestraat 24, 2060 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 1/04/2013 blijkt:

Met eenpariheid van stemmen wordt beslist om de heer Chadad Hassan, wonende te Van Oldenbameveldstraat 31, 4615 JV Bergen Op Zoom, Nederland, te benoemen tot zaakvoerder. Zijn mandaat zal ingaan op 1104/2013, Tevens wordt mevrouw Basri Naima, wonende te Van Oldenbameveldstraat 31, 4615 JV Bergen Op Zoom, Nederland, benoemd tot zaakvoerder. Haar mandaat gaat In op 1/04/2013

De heer EI Jannus Abdeslam, wonende te Bleekhofstraat 24 te 2140 Antwerpen neemt ontslag als zaakvoerder, zijn ontslag gaat in op 31/0312013. Aan hem wordt dcharge verleend voor het gevoerde mandaat.

Cheddad Hassan

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/08/2012
Mod WON 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ifeergelegd ter griffie leeD liech

Van berme 1e Amw~r~ ta~r% gn

~~7, OiQn ~ {~u~. 2a

Griffie 1i R

4

Voor- u 8

behouden *iaiaoaoe"

aan het

Belgisch

StaatsbladOndernemingsnr : 0884.979.597

Benaming

(voluit) : A L'AISE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : GEMEENTESTRAAT 24 te 2060 antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van zaakvoerder

Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 01 juni 2012 werd met eenparigheid der stemmen volgende beslissing genomen:

Het ontslag van mevrouw El Issati Nadia , wonende te Bleekhofstraat 117 bus 9 te 2140 Borgerhout als zaakvoerster en dit vanaf 01/06/2012.

Zaakvoerder

El Jannus Abdeslam

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 27.02.2012 12053-0444-012
04/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 01.03.2011 11049-0317-012
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 10.07.2009 09406-0321-012
07/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 31.12.2008 08880-0132-012
02/07/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
A L'AISE

Adresse
ZWIJGERSTRAAT 43 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande