A.J.E. CONSULT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A.J.E. CONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 465.739.560

Publication

27/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 21.12.2013, NGL 23.12.2013 13695-0179-012
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 20.12.2014, NGL 22.12.2014 14700-0217-012
20/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.12.2012, NGL 17.12.2012 12666-0281-013
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 07.01.2012, NGL 10.01.2012 12006-0095-013
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.01.2011, NGL 06.01.2011 11005-0230-014
14/09/2010 : AN333842
20/08/2009 : AN333842
14/08/2009 : AN333842
29/12/2008 : AN333842
24/12/2007 : AN333842
29/12/2006 : AN333842
05/01/2006 : AN333842
23/12/2005 : AN333842
03/01/2005 : AN333842
07/08/2015
Mod Word f1.~

Lep ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

z 7 JULI 2015

afdeling Antwerpen

i i

D

i

*15119582

Ondernemingsnr : 0465739560

Benaming

(voluit) : A.J.E. Consult

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Hickendorfdreef 4A bus 5 - 2390 Malle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder, wijziging exploitatie- en maatschappelijke zetel

Uittreksel uit het proces-verbaal van de jaarlijkse algemene vergadering dd. 16.07.2015:

"Het ontslag ingediend door mevrouw Anita Cerrens als zaakvoerder per 30.06.2015 wordt aanvaard",

"De algemene vergadering beslist om vanaf heden 16 juli 2015 de exploitatie- en maatschappelijke zetel

over te brengen naar:

H. Consciencestraat 32 app. 02, 2970 Schilde"

Jean Mulkens

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/01/2004 : AN333842
03/01/2003 : AN333842
21/12/2001 : AN333842
08/04/1999 : ANA059631

Coordonnées
A.J.E. CONSULT

Adresse
HICKENDORFDREEF 4A, BUS 5 2390 WESTMALLE

Code postal : 2390
Localité : Westmalle
Commune : MALLE
Province : Anvers
Région : Région flamande