AGIDENS INTERNATIONAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : AGIDENS INTERNATIONAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 468.070.629

Publication

10/06/2014 : AN338014
23/07/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akteVoor-

behoude

aan het

Belgisct

Staatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,' i1 , 1 jul zo afdeling Antwerpen, op

Griffie

Ondernemingsnr : 0468.070.629

Benaming

(voluit) : EGEMIN INTERNATIONAL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Baarbeek 1, 2070 Zwijndrecht, Belgi

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen

In de jaarvergadering van 19 mei 2014 besluiten de aandeelhouders om het mandaat van onderstaande

bestuurders te verlengen voor een periode van 6 jaar, d.i. tot de jaarvergadering van 2020,

Luc Bertrand, p.a. Sofinim NV, Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen

Christian Leysen, wonende te 2600 Berchem (Antwerpen), Filip Williotstraat 12

John-Eric Bertrand, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Fazantenparklaan 43

Louis Verbeke BVBA (ondememingsnummer 0437.623.418) met maatschappelijke zetel te Tervurenlaan

268A, 1150 Brussel en vast vertegenwoordigd door Louis Verbeke.

Jan Vercammen BVBA (ondememingsnummer 0870.514.523) met maatschappelijke zetel te Seppendijk 35,

2440 Geel en vast vertegenwoordigd door Jan Vercammen

In de vergadering van de Raad van Bestuur op 19 mei 2014 besluiten de bestuurders om Jan Vercammen BVBA (ondememingsnummer 0870.514.523) met maatschappelijke zetel te Seppendijk 35 2440 Geel en vast vertegenwoordigd door Jan Vercammen, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder.

Jan Vercammen BVBA, gedelegeerd bestuurder

Jan Vercammen, vast vertegenwoordiger

-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

10/06/2013 : AN338014
10/06/2013 : AN338014
20/07/2012 : AN338014
22/06/2012 : AN338014
22/06/2012 : AN338014
30/04/2012 : AN338014
13/12/2011 : AN338014
18/10/2011 : AN338014
13/07/2011 : AN338014
21/06/2011 : AN338014
09/06/2011 : AN338014
01/12/2010 : AN338014
07/06/2010 : AN338014
07/06/2010 : AN338014
10/05/2010 : AN338014
28/01/2010 : AN338014
07/07/2009 : AN338014
22/06/2009 : AN338014
10/06/2009 : AN338014
07/05/2009 : AN338014
28/04/2009 : AN338014
07/08/2008 : AN338014
11/07/2008 : AN338014
30/06/2008 : AN338014
25/06/2008 : AN338014
19/06/2008 : AN338014
19/06/2008 : AN338014
26/11/2007 : AN338014
11/06/2007 : AN338014
07/06/2007 : AN338014
07/06/2007 : AN338014
04/07/2006 : AN338014
26/06/2015 : AN338014
27/07/2005 : AN338014
02/06/2005 : AN338014
02/06/2005 : AN338014
24/06/2004 : AN338014
03/06/2004 : AN338014
28/05/2004 : AN338014
09/04/2004 : AN338014
17/06/2003 : AN338014
11/06/2003 : AN338014
11/06/2003 : AN338014
07/11/2002 : AN338014
07/11/2002 : AN338014
07/11/2002 : AN338014
16/10/2002 : AN338014
12/04/2000 : ANA062124
18/12/1999 : ANA062124
21/06/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 15.06.2016 16186-0122-041

Coordonnées
AGIDENS INTERNATIONAL

Adresse
BAARBEEK 1 2070 ZWIJNDRECHT

Code postal : 2070
Localité : ZWIJNDRECHT
Commune : ZWIJNDRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande