DE CLOPPER SAM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DE CLOPPER SAM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 880.723.871

Publication

10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 03.06.2014 14150-0333-012
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 01.07.2013 13248-0392-013
22/10/2012
Mod Word 11.1

j-1~1*.n ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

flhI1 Iii!I 111 'iI'i 11111 11 11i'i 1t1 1' 'i1'i

*1213859*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Neergel%I ter eriffle van de

Rechtbank van I, r ~~erpen

op % I (11,1f 1~1

Gi'iffiffffler

Ondernemingsnr : 0880.723.871

Benaming

(voluit) : DE CLOPPER SAM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Ringlaan 15 - 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Bij beslissing van de zaakvoerder wordt de maatschappelijke zetel van de vennootschap overgebracht van Ringtaan 15 te 2600 Berchem naar Van Tichelenlei 26 te 2160 Wommelgem met ingang vanaf 1 oktober 2012.

De Clopper Sam

Zaakvoerder

27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 22.06.2012 12204-0002-013
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.08.2011, NGL 30.08.2011 11498-0322-011
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.07.2010, NGL 31.08.2010 10521-0369-010
16/10/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.07.2009, NGL 12.10.2009 09809-0310-010
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.07.2009, NGL 24.08.2009 09639-0339-010
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 15.07.2008 08407-0352-012
13/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 06.06.2007 07194-0359-013
25/06/2015
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Id

ceeif#etetteWmil it+uikri3~,~ef: eigsft; tfilageldilikreeefletliett4tmeiie! fleit notaris,

itetelis!rfflifqi4rPeheilio)n(en) lieti*Ste etril.tege reen te fee cettislne

.tss s`s,rexwmtrRimae

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

16 JUNI 2015

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0880.723.871

Benaming

ij (voluit) : DE CLOPPER SAM

(verkort) :

Rechtsvorm : Belsoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2160 Wommelgem - Van Tichelenlei 26

(volledig adres)

Onderwerp akte : Adreswijziging maatschappelijke zetel

Bij beslissing van de zaakvoerder wordt de maatschappelijke zetel van de vennootschap

overgebracht van 2160 Wommelgem - Van Tichelenlei 26 naar 2150 Borsbeek -

Jozef Reusenslei 180 vanaf 01 juni 2015.

De Cfopper Sam

zaakvoeder

r,

.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Id

rd

1;

ij

i

Id

06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 31.08.2016 16572-0102-012

Coordonnées
DE CLOPPER SAM

Adresse
JOZEF REUSENSLEI 180 2150 BORSBEEK(ANTW)

Code postal : 2150
Localité : BORSBEEK
Commune : BORSBEEK
Province : Anvers
Région : Région flamande