2 ESCAPE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 2 ESCAPE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 898.124.384

Publication

11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 10.07.2013 13283-0423-012
17/08/2012
ei Mad Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

li II I III I IS IVVI

*12142748*

Q 7 AOUT 2012

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0898124384

Benaming

(voluit) : 2 ESCAPE

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : ALFRED ALGOETSTRAAT 46 -1750 LENNIK

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zaakvoerders beslissen op 30/06/2012 om de maatschappelijke zetel te verplaatsen van

Alfred Algoetstraat 46  1750 Lennik

naar

Molenstraat 36  1755 Gooik.

Bellemans Christian

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 27.07.2012 12336-0396-012
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 28.07.2011 11339-0202-012
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 28.07.2010 10362-0570-012
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.06.2015, NGL 10.07.2015 15287-0429-012
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 29.07.2016 16367-0538-012

Coordonnées
2 ESCAPE

Adresse
MOLENSTRAAT 36 1755 GOOIK

Code postal : 1755
Localité : GOOIK
Commune : GOOIK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande