@ DREAM HOME

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : @ DREAM HOME
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 892.721.583

Publication

31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 24.08.2012 12458-0299-010
29/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 27.09.2011 11554-0558-010
12/08/2011
Motl 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

LJInj~

p " O

l~ ~1..,,."..

Gd%

IIIHIIUII Q 21111 I4

*111*

V beh aa Be Staa

!B

eP3emins : @ DREAM HOME

(voluit)

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : KLEINE WDUWER 17

1860 MEISE

0 atderet elningshr : 0892.721.583

Onderwerp aarde : BENOEMING ZAAKVOERDER

Tekst :

(uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 01/07/2011)

De vergadering aanvaardt de benoeming als zaakvoerder met gratis mandaat per 01/07/2011 van de heer MULLIE Steven, Kleine Wouwer 17 te 1860 Meise.

MULLIE Steven

Zaakvoerder

Belgisch Staatslila

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 28.09.2010 10556-0213-009
03/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 28.10.2009 09830-0282-009
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 25.09.2015 15613-0089-011

Coordonnées
@ DREAM HOME

Adresse
KLEINE WOUWER 17 1860 MEISE

Code postal : 1860
Localité : MEISE
Commune : MEISE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande