A & L PROMOTIONS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & L PROMOTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 440.321.602

Publication

28/01/2014
" Mcd Werd 11 .1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N

*14026953*

BRUSSEL

1 7 JAN 2014

Griffie

- Ondernemingsnr : 0440.321.602

Benaming

(voluit) : A & L PROMOTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Mieregemstraat 31-1785 MERCHTEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing Maatschappelijke Zetel

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 22 november 2013, blijkt dat met eenparigheid vansternmen werd beslist

1) De maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Adelheid 9 te 3210 Linden en dit vanaf 22 november 2013.

Luc Peeters

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik E3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzrj van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.05.2013, NGL 16.08.2013 13433-0118-009
20/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.05.2012, NGL 12.12.2012 12665-0364-009
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 06.01.2012 12005-0377-008
07/06/2011
Mod 2.0

(kg

Luik B 1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de aktebeha 111111J1111Elj1111111191I1 Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophandel -

aai te Leuven, de 2 5 MEI 2011 DE GRIFFIER,

Bel Staa Griffie

hOndernemingsnr : 0440.321.602

Benaming

(voluit) : A & L PROMOTIONS

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Adelheid 9, 3210 Linden

Onderwerp akte : Ontslag Zaakvoerder - Verplaatsing Maatschappelijke Zetel

Uit het verslag der buitengewone algemene vergadering, gehouden op de maatschappelijke zetel op 29 april 2011, blijkt dat met nparigheid van stemmen werd beslist:

1) Mevrouw Nancy Vancauwenbergh, wonende te 3390 Tielt-Winge, Houwaartsebergweg 3 te ontslaan als zaakvoerder en dit vanaf 29 april 2011. Er wordt tevens beslist, kwijting te verlenen van alle verantwoordelijkheid inzake haar mandaat tot op 29 april 2011.

2) De maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Mieregemstraat 31 Bus 2 te 1785 Merchtem en dit vanaf; 29 april 2011.

Luc Peeters

Zaakvoerder

Op de Laatste blz. van Luik .B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2011- Annexes du Moniteur belge

10/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 02.12.2010 10625-0007-008
06/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 29.10.2009 09841-0004-007
01/12/2008 : BL531490
08/08/2008 : BL531490
06/09/2007 : BL531490
25/07/2006 : BL531490
13/10/2005 : BL531490
12/01/2005 : BL531490
07/01/2004 : BL531490
09/10/2002 : BL531490
08/02/2001 : BL531490
01/01/1993 : BL531490
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.05.2016, NGL 29.09.2016 16637-0560-008

Coordonnées
A & L PROMOTIONS

Adresse
ADELHEID 9 3210 LINDEN

Code postal : 3210
Localité : Linden
Commune : LUBBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande