'DEFAKTO'

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'DEFAKTO'
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 899.725.775

Publication

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 03.07.2014 14271-0117-010
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 12.07.2013 13301-0586-010
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 06.07.2012 12278-0501-009
11/04/2012
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

k

ui

s

2800 Mechelen

Zetel : Tolhuisstraat 11

(volledig adres)

Onderwerp(ent akte : Wijziging maatschappelijke zetel Tekst:

(ht

~~..-..-..._i

a ~

IAotiPDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r""

N EERt~a ELEL

2 9 -03" 2012

GRIFFIE REC}}XTM,,gqNFC

KO~HANDELteetHEEr~~I

~..~ ,

11111111 III III UI II II1

*12071647*

Ondememingsnr: 0899.725.775 Benaming (voluit) : Defakto

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap metbeperkte aansprakelijkheid

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 14/02/2012

De vergadering heeft beslist het adres van de maatschappelijke zetel te verhuizen naar Stationslaan 43 te 1980 Zemst en dit met ingang vanaf 14/02/2012.

Moons Dries Zaakvoerder

-Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 17.06.2011 11187-0265-009
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 08.07.2010 10295-0320-009

Coordonnées
'DEFAKTO'

Adresse
STATIONSLAAN 43 1980 ZEMST

Code postal : 1980
Localité : ZEMST
Commune : ZEMST
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande