& MULDER

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : & MULDER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 877.227.616

Publication

26/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.09.2013, NGL 18.11.2013 13664-0245-015
19/08/2013
Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

crirtte oeE

Rechtca.n. i..uophandet

te Leuven. Le 0 7 AUG, 2013 DE GRlggle"

*1312894

Ondernemingsnr : 0877.227.616

Benaming

(voluit) : & Mulder

Rechtsvorm : bvba

Zetel : 3061 Leefdaal, Dorpstraat 571

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bijkomende zaakvoerders

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 06/06/2013 blijkt dat

1) De vergadering beslist eenparig om de Heer Vos Marc, Voskapelstraat 23, 3080 Tervuren vanaf heden te: ontslaan.

2) De vergadering benoemt eenparig volgende bijkomende zaakvoerders met ingang van 1 juli 2013

De Heer Antwi Richard, Kaifortdorp 6 te 2870 Puurs, N.N. 88.09.20-609-88. Het mandaat is onbezoldigd

tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De Heer Deekens Kenny, Boomsesteenweg 165, 2610 Wilrijk, N.N. 82.0611-105-68. Het mandaat is

onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Mulder Niels

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij vande perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/01/2015
7

Lfod Word 11.9

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

HII1ID H ii lila i~i1i iiii

*1501 6*

NEERGFigGD

GriftelociY11.01I:Veii rjtspiiandol

ta Le~ t~,......_

1 a JO. 913

Ondernemingsnr : 0877.227.616

Benaming

(voluit) : & Mulder

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3061 Leefdaal, Dorpstraat 571

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder(s)

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 31/10/2014 blijkt dat:

1) De vergadering beslist eenparig om de Heer Deekens Kenny, Boomsesteenweg 165, 2610 Wilrijk vanaf heden te ontslaan.

2) De vergadering beslist eenparig om de Heer Antwi Richard, Kaifortdorp 6, 2870 Puurs te ontslaan op datum van 31 december 2014.

3) De vergadering benoemt eenparig volgende bijkomende zaakvoerder met ingang van 1 januari 2015:

De Heer Gentens Geert, Vinkenlaan 74 te 3080 Tervuren, N.N. 73.10.-17-183-37. Het mandaat is

onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Mulder Niels

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/11/2012
Mad 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsbias*iai9o7zs*Ondernemingsnr - 0877.227.616 Benaming

(voluit) & Mulder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : bvba

Zetel 3061 Leefdaal, Dorpstraat 571

Onderwerp akte : benoeming bijkomene zaakvoerder

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 01/10/2012 blijkt dat :

1) de vergadering eenparig volgende bijkomende zaakvoerder benoemt :

De Vos Marc, Voskapelstraat 23, 3080 Teeruren, 72 04 16 261 23 en dit vanaf 01/10/2012.

Flet mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Mulder Niels

zaakvoerder

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid : an de insirirrnenterende notaris hetzq van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ter aanz,en van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

27/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 22.07.2011 11323-0070-014
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.08.2010, NGL 28.08.2010 10460-0478-014
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.10.2009, NGL 27.10.2009 09826-0350-015
07/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.10.2008, NGL 31.10.2008 08805-0031-014
16/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.09.2007, NGL 09.10.2007 07770-0059-011

Coordonnées
& MULDER

Adresse
DORPSTRAAT 571 3061 LEEFDAAL

Code postal : 3061
Localité : Leefdaal
Commune : BERTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande