'T KARREKE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T KARREKE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 830.677.118

Publication

08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 31.07.2014 14392-0107-015
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 29.08.2012 12502-0283-013
22/07/2011
Mnd 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IM III I1MI I1Itl!

11

bel a. Be Sta

Neergelegd ter griffie dei

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 1 ,JULI 2011 DEQrithG~FIER,

Ondernerningsnr : 0830677118

" Benaming

(voluit) : "T KARREKE

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Betekomsestraat 11, 3128 Tremelo

Onderwerp akte : Quasi-inbreng in de vennootschap

Verslag van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor betreffende de quasi-inbreng in de Besloten: Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "T KARREKE

Bjom BRUYNDONX

Zaakvoerder

Leen LEMBERECHTS

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
'T KARREKE

Adresse
BETEKOMSESTRAAT 11 3120 TREMELO

Code postal : 3120
Localité : TREMELO
Commune : TREMELO
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande