'T KRANTJE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T KRANTJE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 461.868.963

Publication

03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 28.08.2013 13486-0073-011
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 22.08.2012 12447-0455-011
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 26.08.2011 11464-0038-011
04/08/2011
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming : 't Krantje

Rechtsvorm : BVBA

Zetel " Tangedallaan 48 - 1850 Grimbergen

Ondememingsnr ; 461868963

Voorwerp akte : Ontslag tweede zaakvoerder.

Tekst: Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders, gehouden op 31 maart 2011 op de maatschappelijke zetel, werd met unanimiteit van stemmen het ontslag aanvaard van de tweede zaakvoerder, Mevr. De Loenen Nancy, wonende te 1800 Vilvoorde, Rollewagenstraat 56 en dit vanaf 01104/2011.

Patrick Van Gooien

Zaakvoerder

Op de laatste blz van Luik B vermelden " Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor_ behoude aan het Betgiscl Staatsbh

25 -07-- 2n~~

Griffie

lila Diu ii

1111

*11120485*

06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 26.08.2010 10482-0446-011
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 27.08.2009 09680-0195-011
05/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.06.2008, NGL 27.08.2008 08678-0204-012
30/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 22.08.2007 07614-0393-015
01/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 21.06.2006, NGL 30.08.2006 06726-1359-015
14/09/2005 : ME082426
01/07/2005 : ME082426
05/07/2004 : ME082426
05/08/2003 : ME082426
07/08/2002 : ME082426
01/08/2001 : ME082426
25/07/2000 : ME082426
26/08/1999 : ME082426
27/11/1997 : ME82426

Coordonnées
'T KRANTJE

Adresse
TANGEDALLAAN 48 1850 GRIMBERGEN

Code postal : 1850
Localité : GRIMBERGEN
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande