'T ALTERNATIEF

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 'T ALTERNATIEF
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 891.978.148

Publication

03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 27.06.2014 14232-0379-014
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 03.07.2012 12262-0567-014
14/11/2011
tf Mm 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0891978148

Benaming

(voluit) : 'T ALTERNATIEF

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Driftweg 31 te 8420 De Haan

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

II

*111911648

NEERGELEGD ter GRIFFIE tle~

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Bugge)

op-" 31 OKT. 2011

Griffie De gt'.ie: ,

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 30 september 2011

Op de bijzondere algemene vergadering van de BVBA 't Alternatief gevestigd te 8420 De Haan, Driftweg 31, wordt beslist dat Dhr. Peterpaul De Groote, wonende te 8420 De Haan, Populierenlaan 28 ,

vanaf 1 oktober 2011 tem 1 juli 2017 benoemd wordt als zaakvoerder.

Gezien er geen andere punten op de agenda staan wordt de vergadering beindigd.

Gelezen en goedgekeurd door de algemene vergadering der aandeelhouders,

Zaakvoerder

Leen Mattheeuws

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/08/2011
Med 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

I 1llII 11111 1111! I1ll 111111111111111 lI1i' 1111 Iii!

" iiizaaea*

Ondememingsnr : 0891978148

Benaming

(voluit) : 'T ALTERNATIEF

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Driftweg 31 te 8420 De Haan

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge)

P'X011

O I AUG. e griffier,

Grif

e

NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OP 24 juni 2011

De vergadering besluit nparing om dhr. Karel Degroote, wonende te 8420 De Haan, Populierenlaan 28 te benoemen als bijkomende zaakvoerder voor de periode van I juli 2011 tot de algemene vergadering van 2017.

Daar de dagorde afgehandeld is, wordt de vergadering geheven om 10 u 00, na voorlezing en goedkeuring van deze notulen.

De voorzitter

Leen Mattheeuws

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso;o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 02.07.2011 11255-0417-013
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 31.08.2009 09675-0105-013

Coordonnées
'T ALTERNATIEF

Adresse
DRIFTWEG 31 8420 DE HAAN

Code postal : 8420
Localité : DE HAAN
Commune : DE HAAN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande