4 X 4 PLUS CLUB

Divers


Dénomination : 4 X 4 PLUS CLUB
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 453.292.480

Publication

28/04/2014 : publicatie vonnis invereffeningstelling
Bij vonnis d.d. 6 december 2013 van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, 8ste kamer- A.R. nr. 12/3343/A - werd de VZW 4x4 Plus Club destijds met zetel gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Kalkstraat 23 en met ondernemingsnummer 0453.282.480 in vereffening gesteld en werd Meester Emmanuel Koslowski, advocaat te 9100 Sint-Niklaas, Breedstraat 1 bus 22 als vereffenaar aangesteld. Overeenkomst artikel 664 GER.W. werd de kosteloze recthspleging toegekend. getekend : de vereffenaar Mr. Emmanuel Koslowski,

Op de laatste bte. van Luik B vermelden

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
23/07/2015
MOQ' 2.2

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie

Ondernemingsnr : 0453.292.480

Benaming

(voluit) 4 x 4 Plus Club

(verkort) :

Rechtsvorm : VZW

Zetel : Kalkstraat 23 9100 Sint-Niklaas

Onderwee akte : uittreksel vonnis

Bij vonnis d.d. 29 mei 2015 van de D8 kamer van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde - A.R. nr, 13/2484/A werden de verrichtingen en bewerkingen in de vereffening van de VZW 4 x 4 Plus Club, destijds met zetel gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Kalkstraat 23, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0453.292.480 gesloten verklaard bij gebrek aan voldoende actief en werd aan Meester Emmanuel Koslowski, advocaat te 9100 Sint-Niklaas, Breedstraat 1 bus 22 kwijting verleend aan zijn mandaat als vereffenaar.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de vereniging, stichting of organisme ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11111111

106649'GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GPNT

13 JULI 2015

AFDELING DEf ONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
4 X 4 PLUS CLUB

Adresse
Zetel : Kalkstraat 23 9100 Sint-Niklaas

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande