@-RENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : @-RENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 888.617.394

Publication

13/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.10.2013, NGL 09.12.2013 13680-0374-016
12/03/2013
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr: BE0888.617.394"

Benaming

(voluit) : @-Rnt

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Stoepestrat 7g, 9960 -Assen ede

(volledig adres)

Onderwerp akte': Verslag buitengewone vergadering 2010212013

Op bovenvrmelde'datum kwamen alle vennoten na mondelinge uitnodiging samen voor een vergadering

met volgend onderwerp. '

- aanstelling van dhr. Dirk Van Tomme, wonende te Kasteelstraat 12, 9940 Ertvelde, Belgi tot

niet-statutair zaakvoerder vanaf heden.

Voor bvba @-Rent

dhr. Dirk Van Tomme

zaakvoerder van @-Rent bvba

.l :rllle~ ~ {

V

MM Wald 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie

09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.06.2012, NGL 03.07.2012 12258-0225-016
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 29.07.2011 11366-0597-014
10/03/2015
Mod Word

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1911111.1111

GELEGD

2 6 FEB. 2015

RLCE-1TBANKVA~.~I KOOPH,!)t ~ Tr r-t gr-r

Ondernemingsar : 0888.617.394

Benaming

(voluit) : @-RENT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stoepestraat 7G, 9960 Assenede

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING ZETEL

Uit een beslissing van de zaakvoerder van de vennootschap de dato 04.02.2015 blijkt dat met ingang van 1 ' JANUARI 2015 de maatschappelijke zetel van de vennootschap werd overgebracht van "9960 Assenede, Stoepestraat 7G" naar "9060 Zelzate, Industriepark Rosteyne 19"

DEKENS MIKE

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 30.07.2010 10367-0489-014
18/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 12.11.2009 09850-0238-013
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 18.06.2016, NGL 29.07.2016 16369-0044-015

Coordonnées
@-RENT

Adresse
INDUSTRIEPARK ROSTEYNE 19 9060 ZELZATE

Code postal : 9060
Localité : ZELZATE
Commune : ZELZATE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande