A.T.S. TECHNICS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : A.T.S. TECHNICS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 419.963.676

Publication

10/06/2014 : GE192124
25/06/2014
bi4

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

11i JUN) 20%

RECHTBAIfiiN

KOOPHANDEL TE GENT1912 12

Onderneming sn r : 0419.963.676 Benaming

(voluit) : ATS TECHNICS

(verkort) :

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Karel De Roosestraat 15 - 9820 MERELBEKE (volledig adres)

Onderwerp akte ; herbenoeming commissaris

De algemene vergadering van 30 mei 2014 heeft beslist het bedrijfsrevisorenkantoor de bvba "B M S & C" met adres Waterloosesteenweg 757 te 1180 Brussel, en ondernemingsnummer 0888.971.841, en met mandaathouder de heer Moreau Paul, als commissaris te herbenoemen.

Schepens Ren

Voorzitter Raad van Bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste brz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/06/2013 : GE192124
17/06/2013 : GE192124
12/04/2013 : GE192124
05/02/2013 : GE192124
05/06/2012 : GE192124
20/02/2012 : GE192124
15/06/2011 : GE192124
14/06/2011 : GE192124
09/06/2010 : GE192124
12/06/2009 : GE192124
18/06/2008 : GE192124
12/06/2008 : GE192124
13/06/2007 : GE192124
23/06/2015 : GE192124
15/06/2005 : GE192124
18/03/2005 : GE192124
30/06/2004 : GE192124
30/06/2003 : GE192124
04/07/2001 : GE192124
10/08/2000 : GE192124
18/04/2000 : GE192124
09/10/1999 : GE192124
25/02/2016 : GE192124
22/11/1988 : DE34241
29/10/1988 : DE34241
01/01/1986 : DE34241
15/06/2017 : GE192124

Coordonnées
A.T.S. TECHNICS

Adresse
KAREL DE ROOSESTRAAT 15 9820 MERELBEKE

Code postal : 9820
Localité : MERELBEKE
Commune : MERELBEKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande