ACLO & CO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACLO & CO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 891.778.507

Publication

02/06/2014
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening,

s.

Mcd Werd 11.1

1 In de bipagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

*14110016*

11111

Z 1 MO 2014

Griffie

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL-TE-GENT-

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : ACLO 84 CO (verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel: GULDENSPORENLAAN 13, 9820 MERELBEKE (volledig adres)

Onderwerp akte: WiJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit net verslag van de buitengewone algernene vergadering dri. 11 maart 2014 werd besloten om de maatschappelijke zetel Guldensporenlaan 13 9820 Merelbeke te verplaatsen naar Gontrode hieirweg 152 9090 Melle.

Vandecandelaere Lieven zaakvoerder

0891778507

Bijlagen blifit IfergisCliStaatibTairarii6/2-014 - Annexes du Moniteur belge

10/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 29.08.2014 14549-0536-014
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 02.07.2012 12257-0330-015
17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.05.2011, NGL 16.05.2011 11111-0499-009
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.07.2010 10372-0512-009
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 15.07.2009 09428-0017-009

Coordonnées
ACLO & CO

Adresse
GONTRODE HEIRWEG 152 9090 MELLE

Code postal : 9090
Localité : Gontrode
Commune : MELLE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande