AGERE FACILE, AFGEKORT : A-F

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AGERE FACILE, AFGEKORT : A-F
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.406.266

Publication

30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 27.05.2013 13133-0598-014
04/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 30.05.2012 12135-0205-014
04/04/2012
hlod POF 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

: "

II

Vt beh aa Bel Stai

IJI110111161j11117!

NEERGELEGu tot GRIFFIE dek RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afcieng Brugne)

lp:

2 1 MART 2012

G rifee Celer

t "

. ..

, Ondernerningsnr : 0479.406. 66

1 i ; Benaming.(volult) ',"

: " . AGERE FACILE " ,

."

t ' (verkort): .

;Rechtsvorm: Besloten Vennotschap met Beperkte Aansprakelijkheid

"  i

I -:Zete1 : Industriest 11raat 1)98755 Ruiselede

C "

(volledig adres) .."

E. Onderwerp(en)ekte: VERPLAATSING MAATSCHAPELIJKE ZETEL

c7J i : -..

..= :

W ! ;Test:

Op de buitengewone Algemene vergadering van 14 maart 2012

e .

e : werd beslist om de maatschapplijke zetel van de vennootschap ; "

" " ,

ce " "

X . : :,

te verplaatsen naar:

e

le " .

Sint-GodelieVestraat :2 poort 1 , 9880 Aalter

C , "

C

e i De adreswijziging gaat onmiddellijk in.

" 5 1 ', " -" " "

eq :.

i i Pasc D'huyvettere , zaakvoerder,

c:9 :

........ . k .

c:9 : !

0;

e> " 1 .:. " ;

t ;

e .

" i.

..% ,

" " w " . . . " ',:;,

-: "

te .

. i !

rm *

te " ; ..

CU : 1 1 "

CU 4-

:I:71 : " ..

. : ^

C .

,i. .

DL. 3::

.1...5 .

:r.. ...

et: .

1 ; ; ..-

. . .

i !

. . .

.4arr5P .iiiidfEiiitfileriia'ri. di eMe Wn"d'e; '

bevoegele rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso: Naam ehitandteitenIng.

.0 "

" e

03/02/2011 : GE205599
10/01/2011 : GE205599
16/04/2015
Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

# NEERGELEGD

I

! Q 3 -04- 2015

KOOPH~tiDF.T,T~ ~NT

. ~,~-~W_.-...__.

Ondernemingsnr : 0479406266-

Benaming

(voluit) : AGERE FACILE

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Sint-Godelievestraat 2 poort 1, 9880 Aalter

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Op de buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2015 werd beslist om met onmiddellijke ingang de: zetel van de vennootschap te verplaatsen naar:

Zuidlelestraat 1 DA, 9880 Aalter

Pascal Dhuyvettere, zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/05/2005 : GE205599
09/04/2004 : GE205599
21/11/2003 : GE205599
30/10/2003 : GE205599
06/02/2003 : GEA028424

Coordonnées
AGERE FACILE, AFGEKORT : A-F

Adresse
SINT-GODELIEVESTRAAT 2, POORT 1 9880 AALTER

Code postal : 9880
Localité : AALTER
Commune : AALTER
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande