'DW PENSAERT'

Société en nom collectif


Dénomination : 'DW PENSAERT'
Forme juridique : Société en nom collectif
N° entreprise : 863.351.864

Publication

29/04/2014 : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP PARK TER LINDEN

10 BUS 25,9300 AALST

DAGORDE: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

AANWEZIG: PENSAERT CHRISTA

MET EENPAR1GHE1D VAN STEMMEN WORDT ER BESLIST OM DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE

VERHUIZEN VAN PARK TER LINDEN 10 BUS 25, 9300 AALST NAAR STEENWEG 101, 9661 PARIKE , 1570

EN DIT VANAF 14 OKTOBER 2013

OPGESTELD TE GALMAARDEN, 14 OKTOBER 2013

PENSAERT CHRISTA

ZAAKVOERDER

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.
31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.12.2012, NGL 24.12.2012 12677-0517-011
14/11/2012
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK I VAN KOGF1IANZ:EL

0 5 NOV. 2012

DENDERMONDE

Griffie

bi

E SI

*12185431*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : BE 0863.351.864

Benaming

(voluit) : DW PENSAERT

(verkort) :

Rechtsvorm : V.O.F.

Zetel : PARK TER LINDEN 10 BUS 25 - 9300 AALST

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER

Er blijkt uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 30 september 2012 dat de Heer Tortelboom Erik ontslag neemt als zaakvoerder en dit met ingang van 30 september 2012. Volledige ontlasting van zijn mandaat wordt verleend.

Pensaert Christa zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

08/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 03.12.2011, NGL 05.12.2011 11628-0488-010
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.12.2010, NGL 03.01.2011 11001-0260-010

Coordonnées
'DW PENSAERT'

Adresse
Park Ter Linden 10 Bus 25, 9300 Aalst

Code postal : 9300
Localité : AALST
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande