ZELATRANS

Divers


Dénomination : ZELATRANS
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 477.290.874

Publication

30/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 26.09.2014 14601-0600-011
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.09.2013, NGL 26.12.2013 13699-0248-011
21/02/2013
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11,1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso,: Naam en handtekening.

Neergalegd ter gritge van Ce

mertbankv:.

Brugge f deling te 008 E

oP~..1 FEB. 2_013

Griffie

Ondernemingsnr : 0477.290.874

Benaming

(voluit) : ZELATRANS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap. met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Troonstraat 60, bus 105, 8400 Oostende (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming en ontslag zaakvoerder - verplaatsing maatschappelijke zetel

Er blijkt uit het eenparig schriftelijk besluit van de enige vennoot van 15 december 2012 dat de vennoot:

1.KENNIS GENOMEN heeft van het ontslag van de heer Etienne Meheus als zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 1 januari 2013.

2.BESLOTEN heeft om de heer Guy Assys, wonende te Jan Hammeneckerstraat 133 A2, 2880 Bornem met, ingang vanaf 1 januari 2013 te benoemen als zaakvoerder van de vennootschap.

BESLOTEN heeft dat dit mandaat onbezoldigd zal worden uitgeoefend.

Er blijkt uit de notulen van de zaakvoerder van 2 januari 2013 dat de zaakvoerder besloten heeft om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Jan Hammeneckerstraat 133 A2, 2880 Bomem met ingang vanaf 1 januari 2013.

Voor eensluidend uittreksel

Guy Assys

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

1

*13031434*

i

11

11

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 31.08.2012 12534-0137-008
29/02/2012
Mod Word 11.1

{1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r , J 11

~"

er,~`~~

di fi

Griffie' ._

IIN I IllI I il til I IIi I 11111 11111 I III IQ 1111

*12047219*

be a

tai

Sta

Ondernemingsnr : 0477.290.874

Benaming

(voluit) : ZELATRANS

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Araucarialaan 143/06, 1020 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder-Wijziging maatschappelijke zetel Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 15 januari 2012 blijkt dat :

- de maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar Troonstraat 60 / 105 te 8400 Oostende met ingang van 15 januari 2012

- ontslag als zaakvoerder wordt verleend aan Nitendereza Funga met ingang van 15 januari 2012

- ais nieuwe zaakvoerder benoemd wordt Dhr. Meheus Etienne wonende te Troonstraat 60/105,

8400 Oostende. Dhr. Meheus Etienne, aanwezig op de vergadering, aanvaardde zijn benoeming niet

ingang van 15 januari 2012

Meheus Etienne

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de Matste blz van Luik 8 vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pereoo}n,e+t bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenv oord oen

Verso Naam en handtekening

21/11/2011
Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor

behouc

aan ht

Belgisi

5taatsb.

Ondernemingsnr : 0477 2.50874 Benaming

(voluit) : zelatrans

e ~I'~~l

Griffie

Rechtsvorm : bvba

Zetel : driesstraat 120,1861 wolverten

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders-wijziging maatschappelijke zetel.

Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 03/11/2011

Op de vergadering wordt er het volgende beslist:

-Het ontslag als zaakvoerder van de heer Luc robijns wonende driessraat 116 te 1861 Meise kwijting voor zijn mandaat word verleend.

-Benoeming als zaakvoerder Nitendereza Funga wonende av.de L'araucaria 143/06 te 1020 brussel. -Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar av. L'araucaria 143/06 te 1020 brussel.

-De vergadering neemt kennis dat de mvr. Nitendereza Funga zal optreden als vaste vertegenwoordeger voor de bestuursmandaten van zelatrans bvba.

Nitendereza Funga.

Zaakvoerder.

Bjrgn bij htBlgiscliSfiitslild 217I1/2U11 Annexes cru Mbnitr blg

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

21/06/2011 : GE202133
20/06/2011 : GE202133
25/06/2010 : GE202133
12/06/2009 : GE202133
18/06/2008 : GE202133
03/07/2006 : GE202133
05/01/2006 : GE202133
05/01/2006 : GE202133
02/04/2003 : GE202133
27/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.09.2015, NGL 23.10.2015 15654-0109-011
28/11/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
03/10/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
ZELATRANS

Adresse
DOMPELS 2 9660 BRAKEL

Code postal : 9660
Localité : BRAKEL
Commune : BRAKEL
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande