3DENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : 3DENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 899.464.667

Publication

18/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 13.02.2014 14036-0065-009
16/05/2013
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der raohtbank v, koophnndr l ta TOM GEREN

0 6 -05 2013

De Hoofdgriferiffie

1lI111qMwell

beh( aal Bel Staa

Ondernerningsnr : 0899464667

Benaming

(voluit) : 3 Dent

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Tongersesteenweg 184, 3770 Riemst

(volledig adres)

Onderwerp akte Wijziging maatschappelijke zetel

Uit het uittreksel van de buitengewone algemene vergadering van BVBA 3 DENT gehouden op 2 mei 2013 ten maatschappelijke zetel blijkt volgend besluit unaniem genomen te zijn:

1. De maatschappelijke zetel wordt vanaf heden verplaatst naar Keizer Karelstraat 87 bus 3 01, 9000

Gent.

De voorzitter stelt vast dat de agendapunten afgehandeld zijn en dat er geen nieuwe punten toegevoegd worden.

Heridrix Erik

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 12.02.2013 13033-0459-010
02/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.12.2011, NGL 23.02.2012 12046-0281-011
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 17.12.2010, NGL 28.01.2011 11019-0278-010
16/04/2015
Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 ERGELEGL 0 3 -04. 2m5

RECHTBANK VAN

i

f

Ondernemingsnr ; 0899464667

Benaming

(voluit) : 3 Dent

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Keizer Karelstraat 87 bus 3 01, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwem akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Uit het uittreksel van de buitengewone algemene vergadering van BVBA 3 DENT gehouden op 26 februari 2015 ten maatschappelijke zetel blijken volgende besluiten unaniem genomen te zijn:

1. De maatschappelijke zetel wordt vanaf 26/02/2015 verplaatst naar A Hertzstraat 36 bus 1 I, 3500 Hasselt.

De voorzitter stelt vast dat de agendapunten afgehandeld zijn en dat er geen nieuwe punten toegevoegd worden.

Hendrix Erik

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/12/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
3DENT

Adresse
A HERTZSTRAAT 36, BUS 11 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande