A-SAFETY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A-SAFETY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 894.111.752

Publication

19/05/2014
Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

0 7 MEI 2014

Griffie

111*IlitIllollI11113111ij1111 ua

be a Bc Ste

Ondernemingsnr : 0894.111.752

Benaming

(voluit) : A-SAFETY

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Oude Schansstraat 14 te 3545 ZELEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG * BENOEMING ZAAKVOERDER

Blijkens verslag van de bijzondere algemene vergadering van 28 januari 2014 werd met eenparigheid van stemmen onderstaande beslissing aanvaard en goedgekeurd, zijnde

- het ontslag als zaakvoerder van de heer ADRIAENS Tom - Heidestraat 15 te 3545 Zelem.

Dit ontslag gaat op 1 februari 2014 in voege.

Aan de heer Adriaens Tom wordt algehele dcharge verleend voor zijn mandaat in de afgelopen periode.

- de benoeming tot zaakvoerder van de heer COLLAERS Phillp - Kerselaarstraat 28 te 3320 Meldert-Hoegaarden (NN63.10.28-385-71). Dit mandaat is onbezoldigd en gaat per 01 maart 2014 in voege.

Opgesteld te Zelem op 28.01.2014

ADRIAENS Maurice - zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 01.12.2014, NGL 23.12.2014 14704-0450-012
31/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.12.2013, NGL 23.12.2014 14704-0454-011
20/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 01.12.2012, NGL 14.12.2012 12666-0555-010
21/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 01.12.2011, NGL 14.12.2011 11637-0539-010
24/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 01.12.2010, NGL 20.12.2010 10638-0540-010
24/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 01.12.2009, NGL 21.12.2009 09898-0343-010
19/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 01.12.2016, NGL 12.12.2016 16699-0152-013

Coordonnées
A-SAFETY

Adresse
OUDE SCHANSSTRAAT 14 3545 ZELEM

Code postal : 3545
Localité : Zelem
Commune : HALEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande