(R)EVOLUTION

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : (R)EVOLUTION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 806.011.404

Publication

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.05.2014, NGL 18.06.2014 14201-0149-011
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 23.05.2013 13130-0338-010
27/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 20.07.2012 12326-0211-009
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 15.06.2011 11171-0186-009
14/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.02.2010, NGL 08.04.2010 10090-0005-009
30/04/2015
F

Mud Wort111.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken na neerlegging ter griffie van de akte11111111111.11111

li" 4 1111LI ,1,y jsi il ,,ai

~~. ~"ij~~" ,_h ~ A .ti'Ej" ;, ; 1}: ,jij ,St' l'{w II

2 0 ..04- 2ni:~

._..1,11" " " " " " 1.1.

Ondernerningsnr : 0806.011.404

Benaming

(voluit) : (R)evolution

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Hoogstraat 69, 3665 As

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Wijziging maatschappelijke zetel

Op de bijzondere algemene vergadering van 1 maart 2015 werd het volgende beslist

De maatschappelijke zetel wordt vanaf 1 maart 2015 verplaatst van Hoogstraat 69, te 3665 As naar Nieuwstraat 23 e, te 3665 As.

ns Lambert erder

Bjsagen bij lie orgsch St isblai _ 31O472U15 - Annexes du 1Vrniteur Tlg

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.05.2015, NGL 26.08.2015 15530-0148-012

Coordonnées
(R)EVOLUTION

Adresse
NIEUWSTRAAT 23 A 3665 AS

Code postal : 3665
Localité : AS
Commune : AS
Province : Limbourg
Région : Région flamande